Fjernvarme årsregning for private – side 5

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring.

Gå til side: 1, 2, 3, 4, 5 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Fjernvarme årsregning for private – side 5

 

 Udråbstegn som ikon
Udviklingen i dit forbrug
De tre års forbrug er fra aflæsning til aflæsning. Forskellene kan skyldes ændret forbrug – eller at perioderne ikke er lige lange. Du kan se perioden og forbruget, som hver søjle dækker, i tabellen til højre for grafen.

Den sidste søjle viser vores beregning af dit forventede forbrug i det kommende år. Beregningen er baseret på dit forbrug i det forløbne år.

 Udråbstegn som ikon
Statsafgifter
HOFOR opkræver en række lovpligtige afgifter til staten.

Afgifterne afhænger af forbrugets størrelse, og opkræves pr. MWh.

Se i øvrigt Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk under Gældende love.

 Udråbstegn som ikon
Korrektion for afkøling
God afkøling giver dig en bonus, for lidt afkøling giver dig en merudgift. Hold derfor øje med afkølingen i løbet af året, især i vinterperioden.

Sådan regner du din afkøling ud: Afkøling = (Dit forbrug i MWh x 860) / Dit forbrug i m3.Print denne side