Priser på vand i Vallensbæk 2016

Pr. 1. januar 2016 er prisen på vand 67,11 kr. pr. m³. Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.
Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement Kr.
Vandtakst (kr./m3) 13,20
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,39
Spildevandstakst 34,24
Moms 13,42
I alt 67,11

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr./m3 inkl. moms kr./m3
3 m3 100,00 125,00
5 m3 100,00 125,00
7 m3 240,00 300,00
10 m3 240,00 300,00
20 m3 400,00 500,00
50 m3 1.000,00 1.250,00
80 m3 1.500,00 1.875,00
100 m3 1.500,00 1.875,00
150 m3 6.000,00 7.500,00

Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 11.996 14.995
40 18.743 23.429
50 29.286 36.607
63 46.495 58.118
75 66.893 82.367
90 94.887 118.609
110 141.744 177.180

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 5.998 7.497
40 9.371 11.714
50 14.643 18.304
63 23.247 29.059
75 32.947 41.183
90 47.443 59.304
110 70.872 88.590
Det går pengene til
HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side