Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i Hvidovre 2016 - HOFOR

Pr. 1. januar 2016, under forudsætning af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, er prisen på vand 54,61 kr. pr. m³.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (kr./m3)10,77
Vandafgift5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer0,39
Spildevandstakst26,66
Moms10,92
I alt54,61

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
3211.99614.995
4018.74323.429
5029.28636.607
6346.49558.118
7566.89382.367
9094.887118.609
110141.744177.180

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
325.9987.497
409.37111.714
5014.64318.304
6323.24729.059
7532.94741.183
9047.44359.304
11070.87288.590

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.192 1.490
Fra 100-999 sprinklere 4.696 5.870
1000 sprinklere og derover 9.400 11.750

Måler

Gældende for:Pris
Aflæsning af vandmåler337,5 kr.
Ny måler: Såfremt skaden er som følge af frost, brand,
hærværk, bortkommet o. lign.
1.190 kr.
Manglende reaktion på henvendelse om udskiftning af måler400 kr.
Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift480 kr.
Opsætning af bimåler700 kr.
Leje af bimåler:
3 – 5 m3 måler560 kr.
7 – 10 m3 måler740 kr.
20 m3 måler2.780 kr.
30 m3 måler3.300 kr.
80 m3 måler3.880 kr.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.