Priser på spildevand 2016 i Brøndby

Pr. 1. januar 2016 er prisen på spildevand i Brøndby 32,93 kr. pr. m3.

Priselement Kr.
Spildevandstakst 26,35
Moms 6,59
I alt 32,93
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3: eksl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
500-20.000 m3 23,18 28,98
over 20.000 m3 16,86 21,08

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement Kr..
Vandtakst (Kr./m3) 13,32
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,39
Spildevandstakst 26,35
Moms 11,48
I alt 57,40

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet
eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidraget udgør i 2016 kr. 59.489,88 kr. inkl. moms.Print denne side