Prisen på fjernvarme 2016

Varmt vand Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 159,82 199,78
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh) 529,45 661,81
Korrektion for afkøling – bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)* 4,24 5,30

*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 33 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.

Damp Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 159,82 199,78
Energipris inkl. afgifter* (faktor 0,7) (Kr. pr. m3) 370,62 463,27

*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.

Ikke tilbageført fjernvarmevand/damp (Kr. pr. m3) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
52,00 65,00
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Fast del 7.500 9.375
Variabel del (Kr./kW) 27,00 33,75
Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø27 mm 1.600 2.000
Dimension ø34 mm 1.800 2.250
Dimension ø48 mm 1.900 2.375
Dimension ø60 mm 2.100 2.625
Dimension ø70 mm 2.400 3.000
Dimension ø89 mm 2.700 3.375
Dimension ø114 mm 3.100 3.875
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø18 mm 2.150 2.687,50
Dimension ø22 mm 2.200 2.750
Dimension ø28 mm 3.600 4.500
Dimension ø35 mm 4.100 5.125
Dimension ø42 mm 4.200 5.250
Dimension ø54 mm 4.700 5.875
Dimension ø70 mm 4.900 6.125
Dimension ø89 mm 6.100 7.625
Dimension ø114 mm 7.200 9.000
For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
5.600 7.000
Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt* Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
15 mm – 30 mm 1.511,00 1.888,75
40 mm – 50 mm 2.300 2.875

* Afprøvning af målere større end 50 mm måler, samt alle damp- og kondensatmåler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter særskilt regning.

Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentral (M-busprotokol med timeværdier): Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Etableringsomkostninger 3.000 3.750
Årligt abonnement 600 750


Print denne side