Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på fjernvarme 2016 - HOFOR
Varmt vandUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW)159,82199,78
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh)529,45661,81
Korrektion for afkøling – bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)*4,245,30

*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 33 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.

DampUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW)159,82199,78
Energipris inkl. afgifter* (faktor 0,7) (Kr. pr. m3)370,62463,27

*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Ikke tilbageført fjernvarmevand/damp (kr. pr. m3)52,0065,00
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Fast del7.5009.375
Variabel del (Kr./kW)27,0033,75

Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Dimension ø27 mm1.6002.000
Dimension ø34 mm1.8002.250
Dimension ø48 mm1.9002.375
Dimension ø60 mm2.1002.625
Dimension ø70 mm2.4003.000
Dimension ø89 mm2.7003.375
Dimension ø114 mm3.1003.875

Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Dimension ø18 mm2.1502.687,50
Dimension ø22 mm2.2002.750
Dimension ø28 mm3.6004.500
Dimension ø35 mm4.1005.125
Dimension ø42 mm4.2005.250
Dimension ø54 mm4.7005.875
Dimension ø70 mm4.9006.125
Dimension ø89 mm6.1007.625
Dimension ø114 mm7.2009.000

For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.

Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
5.6007.000


Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt*Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
15 mm – 30 mm1.511,001.888,75
40 mm – 50 mm2.3002.875

* Afprøvning af målere større end 50 mm måler, samt alle damp- og kondensatmåler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter særskilt regning.

Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentral (M-busprotokol med timeværdier):Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Etableringsomkostninger3.0003.750
Årligt abonnement600750