Prisen på bygas 2016 gældende fra 1. juli

Bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Prisen for gas er under halvdelen af el, hvis man sammenligner enhedsprisen. Indregner man abonnement, er prisen for el og gas omtrent den samme.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,30 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 11 kr.

Vi har to priser for levering af gas; Fastpris og Målt forbrug.

Fastpris
Vi tilbyder et let alternativ til målt forbrug, nemlig Fastpris til privatkunder der kun bruges gas til komfur eller gaskogeplader.

Fastpris Kr/pr. år
 Abonnement inkl. moms, afgifter og forbrug 800,00

Læs mere om Fastpris

Målt forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

 

Prisen på gas 2016 Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din
elpris*
Gaspris (Kr./m3) Kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3909
Energiafgift 1,0886 Energiafgift 0,1979
CO2-afgift 0,1937 CO2-afgift 0,0352
NOx-afgift 0,0040 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8591 Moms 0,1562
I alt 4,2954 I alt 0,7809

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 kr./kWh
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

 

m³/time Abonnement ekskl. moms (kr./ år) Abonnement inkl. moms
(kr./år)
G4 og G6 (Indtil 5 m3/t) 640,00 800,00
G16 (5-15 m3/t) 835,00 1.043,75
G25 (15-25 m3/t) 1.226,00 1.532,50
G40 (25-50 m3/t) 1.483,00 1.853,75
G65 (50-100 m3/t) 1.871,00 2.338,75
G 100 eller større (Over 100 m3/t) 2.513 3.141,25

 

Kunder med særligt stort forbrug
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.


Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutningsbidrag Årligt stikabonnement
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa 5.000,00 6.250,00 1.500,00 1.875,00
Boligblok/
erhvervskunde
10.000,00 12.500,00 1.700,00 2.125,00
Større stik
over 63mm
Individuel aftale Individuel aftale Individuel aftale Individuel aftale

 

Fraskæring af gasstikledning
Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.

 

Gebyrer Gas

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 801,00 1.001,25
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 478,00 597,50
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt 957,00 1.196,25
Indlevering af gasmåler 344,00 430,00
Bortkommen gasmåler 801,00 1.001,25
Fraskæring af gasstikledning 7.500,00 9.375,00

 Print denne side