Gebyrer 2016

Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning
Inkl. moms 337,50 kr.

Gebyrer for betalingsrestance
Betalingsaftale
Gebyret er momsfritaget
100,00 kr.
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.)
Gebyret er momsfritaget
100,00 kr.
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse på adressen for snarlig lukning
Gebyret er momsfritaget
100,00 kr.
Inkassobesøg (forgæves besøg)
Gebyret er momsfritaget
225,00 kr.
Lukkebesøg
Gebyret er momsfritaget
375,00 kr.
Fogedforretning, inkl. retsafgift
Gebyret er momsfritaget
880,00 kr.
Udkørende fogedforretning*
Gebyret er momsfritaget
750,00 kr.
Genåbning indenfor normal åbningstid
Inkl. moms
468,00 kr.
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR pga. kundens manglende indberetning
Inkl. moms
337,50 kr.
Gebyr for påmindelse om måleraflæsning
Inkl. moms
81,25 kr.
Flyttegebyr ved manglende meddelelse
Inkl. moms
375,00 kr.
Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning
Inkl. moms
62,50 kr.
Rekvirering af duplikationer (regningskopi)
Inkl. moms
43,75 kr.
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time
Inkl. moms
1.000 kr.
Retsfremmøde ved tyverisager. pr. time.
Inkl. moms
1.000 kr.
Gebyrer vedr. måler
Inkl. moms
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift
Inkl. moms
375,00 kr.
Måler til test – ingen fejl – eget lab (efter størrelse, minimum)
Inkl. moms
750,00 kr.
Måler til test – ingen fejl – fremmed lab.
Inkl. moms
Fakturerings omkostninger til test, samt 500,00 kr.
Frostsprængt måler/bortkommen måler
Inkl. moms
Se separat prisblad for målere
Ekspres udførelse vedr. opsætning/nedtagning af målere/installationer m.v.
Inkl. moms
– ved 1 måler/installation
281,25 kr.
– ved følgende målere/installationer
Inkl. moms
143,75 kr.
Vagtudrykning, fejl ligger i dele af anlæg, som ikke vedligeholdes af HOFOR
Inkl. moms
min. 625,00 kr.

 Print denne side