Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i Hvidovre 2015 - HOFOR

Pr. 1. januar 2015, under forudsætning af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, er prisen på vand 43,54 kr. pr. m³.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (kr./m3)10,80
Vandafgift5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer0,67
Vandafledningsbidrag17,50
Moms8,71
I alt43,54

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. moms (kr.)Inkl. moms (kr.)
3212.04215.052
4018.81423.518
5029.39836.747
6346.67258.340
7566.14582.681
9095.249119.061
110142.285177.856

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
326.0217.526
409.40711.759
5014.69918.374
6323.33629.170
7533.07241.341
9047.62459.531
11071.14288.928

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere1.1921.490
Fra 100-999 sprinklere4.6965.870
1000 sprinklere og derover9.40011.750

Vandafledning

For vandafledning gælder priserne, som er præsenteret i pristabellen. Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af vandafledningsbidrag for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Måler

Gældende for:Pris
Aflæsning af vandmåler400 kr.
Ny måler: Såfremt skaden er som følge af frost, brand,
hærværk o. lign.
1.190 kr.
Manglende reaktion på henvendelse om udskiftning af måler400 kr.
Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift480 kr.
Opsætning af bimåler700 kr.
Leje af bimåler:
3 – 5 m3 måler560 kr.
7 – 10 m3 måler740 kr.
20 m3 måler2.780 kr.
30 m3 måler3.300 kr.
80 m3 måler3.880 kr.