Skjult FaceBook tracking ikon Priser på spildevand 2015 i København | HOFOR

Pr. 1. januar 2015 er prisen på spildevand 18,49 kr. pr. m3.

PriselementKr.
Vandafledningsbidrag14,79
Moms3,70
I alt18,49
Såfremt man aftager over 500m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
500-20.000 m313,6117,01
over 20.000 m311,2414,05

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget udgør i 2015 kr. 60.177,38 kr. inkl. moms pr. boligenhed ved beboelsesejendomme og 60.177,38 kr. inkl. moms pr. påbegyndt 800 m2 matrikelareal for erhvervsejendomme.

Særbidrag

Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift.

Fastsættelse af nyt særbidrag jf. ny bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 afventer BIOFOS.
De træder i kraft 1. januar 2015 og vil erstatte nedenstående bidrag:

Særbidragekskl. moms. (kr.)inkl. moms (kr.)
Særbidrag for suspenderet stof (pr. kg.)1,401,75
Særbidrag for kvælstof (pr. kg.)9,2411,55
Særbidrag for fosfor (pr. kg.)39,1648,95
Administrativt bidrag (pr. virksomhed)20.000,0025.000,00