Priser på spildevand 2015 i Dragør

Pr. 1. januar 2015 er prisen på spildevand 37,75 kr. pr. m3.

Priselement Kr.
Vandafledningsbidrag 30,20
Moms 7,55
I alt 37,75
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3: eksl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
500-20.000 m3 27,78 34,73
over 20.000 m3 22,95 28,69

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget udgør i 2015 kr. 60.177,38 kr. inkl. moms pr. boligenhed ved beboelsesejendomme og 60.177,38 kr. inkl. moms pr. påbegyndt 800 m2 matrikelareal for erhvervsejendomme.Print denne side