Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på bygas 2015 - HOFOR

Vi har to priser for levering af gas; Målt forbrug og Fastpris.

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

Prisen på gas 2015Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din
elpris*
Kr./kWh
Gas2,1500Gas0,3909
Energiafgift1,0868Energiafgift0,1976
CO2-afgift0,1934CO2-afgift0,0352
NOx-afgift0,0212NOx-afgift0,0039
Moms0,8629Moms0,1569
I alt4,3143I alt0,7845

*)Typisk ligger elprisen over 2,00 Kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 Kr./kWh.  

Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

Fastpris

Vi tilbyder også et let alternativ til målt forbrug, nemlig Fastpris til privatkunder der kun bruges gas til komfur eller gaskogeplader.
Fastpris er på 800 kr. pr. år inkl. moms og afgifter.

Hvis du bruger gas til flere formål, fx komfur og tørretumbler, skal du afregne efter Målt Forbrug. Kunder med Fastpris skal kunne vælge at skifte til Målt Forbrug, og gasmåleren skal derfor blive siddende i installationen.

Kunder med særligt stort forbrug

Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.

Abonnement for erhvervskunder

m³/timeAbonnement:
ekskl. moms (kr./ år)
Abonnement:
inkl. moms (kr./år)
Indtil 5 m3/t640,00800,00
5-15 m3/t819,001023,75
15-25 m3/t1.202,001.502,50
25-50 m3/t1.454,001.817,50
50-100 m3/t1.834,002.292,50
Over 100 m3/t2.464,003.080,00

Tilslutning og fraskæring

Gældende pr. 1. januar 2015

Gældende for:Tilslutningsbidrag:
ekskl moms. / inkl. moms
Årligt stik-abonnement:
ekskl moms. / inkl. moms
Villa5.000,00 / 6.250,001.500,00 / 1.875,00
Boligblok/
erhvervskunde
10.000,00 / 12.500,001.700,00 / 2.125,00
Større stik
over 63mm
Individuel aftaleIndividuel aftale

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.

Gebyrer Gas

Gældende for:Kr. ekskl. momsKr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation785,00981,25
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer469,00586,25
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt938,001.172,50
Indlevering af gasmåler337,00421,25
Bortkommen gasmåler785,00981,25
Fraskæring af gasstikledning7.500,009.375,00

Generelle gebyrer i HOFOR

Gebyrer for betalingsrestance.

Gældende for:Pris
Betalingsaftale* Gebyret er momsfrit100,00
1. Rykkerskrivelse* Gebyret er momsfrit100,00
2. Rykkerskrivelse* Gebyret er momsfrit100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Gebyret er momsfrit100,00
Inkassobesøg Gebyret er momsfrit225,00
Lukkebesøg Gebyret er momsfrit375,00
Fogedforretning Berammelse af fogedsag Fogedrettens grundafgift – tillægsafgiftI alt Gebyret er momsfrit180,00 300,00 400,00 880,00
Udkørende fogedforretning Gebyret er momsfrit750,00
Genoplukning inden for normal åbningstid Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms375,00 468,00
  • I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats pr. 1. juni 2015 er 8,05%. Renter vedrørende betalingsaftale er fradragsberettigede.

Gebyrer vedrørende aflæsning

Gældende for:priser i kr. ekskl. momspriser i kr. inkl. moms
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR på grund af kundens manglende indberetning270,00337,50
Ekstraordinær måleraflæsning på kundens foranledning175,00218,75
Gebyr for udsendelse af påmindelse om måleraflæsning65,0081,25
Flyttegebyr, ved manglende meddelelse om flytning søgning i folkeregister, aflæsning mv.300,00375,00
Gebyr for omskrivning af regninger som følge af kundens for sent indsendte selvaflæsning50,0062,50

Gebyrer vedrørende tjenesteydelser

Gældende for:priser i kr. ekskl. momspriser i kr. inkl. moms
Rekvirering af dublikationer35,0043,75
Ekspresudførelse af tilmelding, retablering m.v. udgør pr. forretning270,00337,50
Ekspresekspeditionsgebyr vedr. opsætning, nedtagning af målere/installationer m.v. udgør:
1 måler/installation225,00281,25
Følgende målere/installationer115,00143,75
Vagtudrykning, hvor fejlen ligger i dele af anlægget, der ikke vedligeholdes af HOFOR medgået tid og materialermin. 500,00625,00
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage, pr. time525,00656,25
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen pr. time800,001.000,00
Retsfremmøde ved tyverisager pr. time800,001.000,00