Skjult FaceBook tracking ikon Gebyrer for København | HOFOR

Gebyrer for betalingsrestance.

Betalingsaftale*
Gebyret er momsfrit
100,00
1. Rykkerskrivelse*
Gebyret er momsfrit
100,00
2. Rykkerskrivelse*
Gebyret er momsfrit
100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse
Gebyret er momsfrit
100,00
Inkassobesøg
Gebyret er momsfrit
225,00
Lukkebesøg
Gebyret er momsfrit
375,00
Fogedforretning
Berammelse af fogedsag
Fogedrettens grundafgift
– tillægsafgiftI alt
Gebyret er momsfrit
180,00
300,00
400,00

880,00

Udkørende fogedforretning
Gebyret er momsfrit
750,00
Genoplukning inden for normal åbningstid
Pris i kr. ekskl. moms
Pris i kr. inkl. moms
375,00
468,00

* I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats pr. 1. juli 2015 er 8,05%. Renter vedrørende betalingsaftale er fradragsberettigede.

Gebyrer vedrørende aflæsning

priser i kr. ekskl. momspriser i kr. inkl. moms
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR på grund af kundens manglende indberetning270,00337,50
Ekstraordinær måleraflæsning på kundens foranledning175,00218,75
Gebyr for udsendelse af påmindelse om måleraflæsning65,0081,25
Flyttegebyr, ved manglende meddelelse om flytning søgning i folkeregister, aflæsning mv.300,00375,00
Gebyr for omskrivning af regninger som følge af kundens for sent indsendte selvaflæsning50,0062,50

Gebyrer vedrørende tjenesteydelser

priser i kr. ekskl. momspriser i kr. inkl. moms
Rekvirering af dublikationer35,0043,75
Ekspresudførelse af tilmelding, retablering m.v. udgør pr. forretning270,00337,50
Ekspresekspeditionsgebyr vedr. opsætning, nedtagning af målere/installationer m.v. udgør:
1 måler/installation225,00281,25
Følgende målere/installationer115,00143,75
Vagtudrykning, hvor fejlen ligger i dele af anlægget, der ikke vedligeholdes af HOFOR medgået tid og materialermin. 500,00625,00
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage, pr. time525,00656,25
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen pr. time800,001.000,00
Retsfremmøde ved tyverisager pr. time800,001.000,00