Priser på spildevand 2014 i København

Når du bor i København, er prisen på spildevand i 2014 20,93 kr. pr. m³.

Årlig udgift til vand og spildevand er inklusive moms og afgifter. Vand- og spildevandsforsyningen drives som en non-profit virksomhed, hvor udgifter og indtægter skal balancere.
 

Spildevandsomkostninger består de af følgende poster pr. m3 (1.000 liter):Priselement Kr.
Vandafledningsbidrag 16,74
Moms 4,19
I alt 20,93

 
 

Vandafledningsbidrag gældende for Trappemodel se information om trappemodel

Vandafledningsbidrag for forbrug over 500 m3 (trappemodel): Kr.
500-20.000 m3 16,07
over 20.000 m3 14,73

 

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget udgør i 2014 kr. 59.630,81 inkl. moms.
 
Særbidrag
Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift.

Særbidrag Pris ekskl. moms. (Kr.) Pris inkl. moms (Kr.)
Særbidrag for suspenderet stof (pr. kg.) 0,88 1,10
Særbidrag for kvælstof (pr. kg.) 8,24 10,30
Særbidrag for fosfor (pr. kg.) 36,12 45,15
Administrativt bidrag (pr. virksomhed) 20.000,00 25.000,00


Print denne side