Priser på spildevand 2014 i Albertslund

Når du bor i Albertslund, betaler du i 2014 31,28 kr./m³ spildevand.

Spildevandsomkostninger består de af følgende poster pr. m3 (1.000 liter):

Priselement Kr.
Vandafledningsbidrag 25,02 kr.
Momsdelen for spildevand 6,26kr.
Spildevandsomkostninger i alt 31,28 kr.

 
 

Vandafledningsbidrag gældende for Trappemodel se information om trappemodel

Vandafledningsbidrag for forbrug over 500 m3 (trappemodel): Kr.
500-20.000 m3 24,02
over 20.000 m3 22,01

 
 
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget udgør i 2014 kr. 59.630,81 inkl. moms pr. boligenhed. Ved erhverv udgør tilslutningsbidraget i 2014 kr. 59.630,81 inkl. moms pr. 800m2 grundareal.Print denne side