Priser på vand 2014 i Hvidovre

Pr. 1. januar 2014 er prisen på vand 53,84 kr pr m3. Prisen er sammensat af en række elementer, som fx levering og afledning af vand samt bidrag til statsafgifter og moms.
 

Årlig udgift til vand og spildevand er inklusive moms og afgifter. Vand- og spildevandsforsyningen drives som en non-profit virksomhed, hvor udgifter og indtægter skal balancere.
 
Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement  Kr.
Vandtakst (Kr./m3)  11,52
Vandafgift  5,46
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer  0,67
Vandafledningsbidrag 25,42
Moms 10,77
I alt 53,84

 

Anlægsbidrag

Afgift til omlægning el. ny anlæg af forsyningsledninger ved nybyggeri. Arbejdet udføres af Hvidovre og afregnes med faktiske udgifter.

 
Udførelse af stikledning
Arbejdet udføres af Hvidovre og afregnes med faktiske udgifter. 
 
Afpropning af stikledninger
Arbejdet udføres af Hvidovre  og afregnes med faktiske udgifter.
 

Pris på stikledninger og fraskærring udregnes efter aftale for både private familiehuse og erhvervsejendomme.

 
 
Sprinklerafgift
Sprinklerafgiften er et årligt abonnement for sprinkleranlæg uden måler.

 
 

Pris ekskl. moms (Kr.) Pris inkl. moms (Kr.)
Under 100 sprinklere  1.192,00  1.490,00
Fra 100-999 sprinklere  4.696,00  5.870,00
100 sprinklere og derover  9.400,00  11.750,00

 
 
Vandafledning
For vandafledning gælder priserne, som er præsenteret i pristabellen. Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af vandafledningsbidrag for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.
 
 Print denne side