Priser på vand i København 2019 – privat

Pr. 1. januar 2019 er prisen på vand 38,46 kr. pr. m3.

Prisen er sat sammen af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Du skal også betale et abonnement for at have vandmåleren.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 7,35
Vandafgift 6,18
Drikkevandsbeskyttelse 0,19
Spildevandstakst 17,05
Moms 7,69
I alt 38,46

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
2,5 m3 384 480
6 m3 920 1.150
10 m3 1.528 1.910
15 m3 2.288 2.860
Qn 40 6.112 7.640
Qn 65 9.928 12.410
Qn 100 15.304 19.130
150 mm og større 22.848 28.560

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
32 12.566 15.708
40 19.634 24.542
50 30.678 38.347
63 48.705 60.881
75 70.072 87.590
90 99.396 124.245
110 148.480 185.600

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter omkostningerne.

Omlægning og flytning af stik

Vi opkræver følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, og pris for fraskæring af et stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
50 15.339 19.174
63 24.352 30.440
90 49.698 62.122
110 74.240 92.800

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.520 1.900
Fra 100-999 6.080 7.600
1000 sprinklere og derover 9.920 12.400

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side