Priser på vand i Albertslund 2018 – privat

Pr. 1. januar 2018 er prisen på vand 61,78 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 11,55
Vandafgift 6,18
Drikkevandsbeskyttelse 0,19
Spildevandstakst 31,50
Moms 12,36
I alt 61,78

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms (kr./m3) inkl. moms (kr./m3)
Målerafgift (2×1,5 m3) 80 100
Målerafgift (15 m3) 525 656,25
3 m3 60 75
5 m3 70 88
7 m3 100 125
10 m3 180 225
20 m3 250 313
50 m3 800 1.000
80 m3 1.950 2.438
100 m3 3.890 4.863

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
32 12.380 15.475
40 19.344 24.179
50 30.224 37.780
63 47.985 59.981
75 69.036 86.296
90 97.927 122.409
110 146.286 182.857

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 6.190 7.738
40 9.671 12.089
50 15.112 18.890
63 23.992 29.990
75 34.518 43.148
90 48.963 61.204
110 73.143 91.429

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.000 1.250
Fra 100-999 3.500 4.375
1000 sprinklere og derover 7.000 8.750

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til kunderne og håndtere deres spildevand. Blandt de mange vigtige opgaver, vi løser for pengene, er eksempelvis beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud.Print denne side