Prisen på bygas 2017 for privatkunder

Bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Prisen for madlavning på gas er under halvdelen af el, hvis man sammenligner enhedsprisen. Indregner man abonnement, er prisen for el og gas omtrent den samme.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,30 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 11 kr.

Vi har to priser for levering af gas; Fastpris og Målt forbrug.

Fastpris

Vi tilbyder et let alternativ til målt forbrug, nemlig Fastpris til privatkunder der kun bruges gas til komfur eller gaskogeplader.

Fastpris Kr/pr. år
 Abonnement inkl. moms, afgifter og forbrug 800,00

Læs mere om Fastpris

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

 

Prisen på gas 2017 Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din
elpris*
Gaspris (Kr./m3) Kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3909
Energiafgift 1,0951 Energiafgift 0,1991
CO2-afgift 0,1947 CO2-afgift 0,0354
NOx-afgift 0,0040 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8610 Moms 0,1565
I alt 4,3048 I alt 0,7826

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 kr./kWh

 

m³/time Abonnement ekskl. moms (kr./ år) Abonnement inkl. moms
(kr./år)
G4 og G6 (Indtil 5 m3/t) 640,00 800,00
G16 (5-15 m3/t) 852,00 1.065,00
G25 (15-25 m3/t) 1.251,00 1.563,75
G40 (25-50 m3/t) 1.513,00 1.891,25
G65 (50-100 m3/t) 1.909,00 2.386,25
G 100 eller større (Over 100 m3/t) 2.564 3.205,00

 

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutningsbidrag Årligt stikabonnement
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa 5.000,00 6.250,00 1.000,00 1.250,00
Boligblok/
erhvervskunde
10.000,00 12.500,00 1.700,00 2.125,00
Større stik
over 63mm
Individuel aftale Individuel aftale Individuel aftale Individuel aftale

 

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.

 

Gebyrer Gas

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 808,00 1.010,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 484,00 605,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt 968,00 1.210,00
Indlevering af gasmåler 348,00 435,00
Bortkommen gasmåler 808,00 1.010,00
Fraskæring af gasstikledning 7.500,00 9.375,00

 Print denne side