Prisen på bygas 2019 for privatkunder

Gas er mere miljørigtig end el, så bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Det koster omtrent det samme at lave mad på gas som på el.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,33 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 12 kr.

Vi har to priser for levering af gas: Fastpris og Målt Forbrug.

Fastpris

Vi tilbyder et let alternativ til Målt Forbrug, nemlig Fastpris til privatkunder der kun bruger gas til komfur eller gaskogeplader.

Fastpris Kr/pr. år
Abonnement inkl. moms, afgifter og forbrug 750

Læs mere om Fastpris

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder.

Prisen på gas 2019 Gaspris (kr./m3) Vi har omregnet gasprisen,
så du kan sammenligne med din elpris*
Kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3909
Energiafgift 1,1136 Energiafgift 0,2025
CO2-afgift 0,1982 CO2-afgift 0,0360
Nox-afgift 0,0040 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8665 Moms 0,1575
I alt 4,3323 I alt 0,7876

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,79 kr./kWh.

m3/time Abonnement ekskl. moms (kr./år) Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) 640,00 800,00

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutnings-
bidrag
Årligt stikabonnement
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa 5.000,00 6.250,00 1.000,00 1.250,00

 

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 8.000,00 kr. ekskl. moms og 10.000,00 kr. inkl. moms.

Gebyrer Gas Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 844,00 1.055,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 512,00 640,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.008,00 1.260,00
Indlevering af gasmåler 364,00 455,00
Bortkommen gasmåler 844,00 1.055,00
Fraskæring af gasstikledning 8.000,00 10.000,00


Print denne side