Skjult FaceBook tracking ikon Trykket på fjernvarmenettet hæves i dele af København - HOFOR

Ved at hæve trykket på fjernvarmenettet bliver fjernvarmen i København mere bæredygtig og udgifterne bliver lavere.

Trykket vil blive hævet, når der er behov for det, hvilket typisk er i perioder med koldt vejr.

I de områder, hvor vi kortvarigt vil hæve trykket, bliver kunderne informeret pr. brev, før det sker.

Højere driftstryk sparer udgifter og skåner miljøet

Når vi i dag sender varme fra fjernvarmeværket ud til kunderne, er der de fleste steder et driftstryk på maksimalt 6,5 bar. Fra den 1. februar 2017 er vi begyndt i nogle perioder at hæve det maksimale driftstryk til 10 bar. På den måde kan vi udnytte fjernvarmenettet bedre. Det holder udgifterne nede og bidrager til at gøre fjernvarmen i København mere bæredygtig.

Endnu kun i dele af København

Ændringen til det højere tryk vil ske gradvist i byens forskellige områder i perioden 2017 til 2020.

Første område, hvor vi i perioder hæver trykket, omfatter dele af Indre by og Nørrebro. Bemærk dog, at området ikke er det samme som postnummer-inddelingen i byen.

Se oversigtsplanen for dit område og hvornår trykket i perioder bliver hævet i dit område

Alle varmeanlæg i områder, der får højere tryk, er klar til 10 bar

Forud for ændringen til det højere tryk har vi sikret, at alle varmeanlæg i området er klar til et tryk på 10 bar.

Alle varmeanlæg fra efter 1997 er bygget til et tryk på 10 bar. I 1997 ændrede man nemlig bestemmelserne for varmeanlæg, så de skulle kunne klare et højere tryk på 10 bar.

En del ældre anlæg fra før 1997 er som udgangspunkt ikke bygget til det højere tryk, og HOFORs teknikere har derfor besigtiget de ældre varmeanlæg for at tjekke, om det var nødvendigt at foretage ændringer.

Hvis varmeanlægget ikke var klar til det højere tryk, har HOFOR udført de nødvendige ændringer. Typiske ændringer har været udskiftning af en ventil eller et eller flere manometre (trykmålere). I nogle tilfælde har større ændringer været nødvendige.

Der sker ikke trykændringer i dit radiatoranlæg eller i det varme vand ud til vandhanerne, da disse systemer er adskilt fra fjernvarmesystemet med varmevekslere.

Læs også: Vi hæver trykket på fjernvarmenettet.

Øget trykforskel i nogle områder

I forbindelse med, at vi øger driftstrykket, vil der forekomme øget trykforskel (øget differenstryk) i nogle områder. Hvis det gælder i dit område, får du direkte besked pr. brev.

Områderne kan ses her.

Hvis du oplever væsentlige ændringer med forhøjet temperatur på det varme brugsvand så kontakt HOFOR.

Du har selv ansvar for at vedligeholde dit anlæg

Det er fortsat kundens eget ansvar at sikre, at varmeanlægget er vedligeholdt og i øvrigt følger

HOFORs Leveringsbestemmelser og Tekniske bestemmelser.

Hvis der opstår problemer med dit varmeanlæg, der kan skyldes manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din vvs-installatør.

Når vi øger trykket/trykforskellen i dit område

Før vi i perioder øger trykket i dit område, er du blevet orienteret pr. brev.

Hvis du mod forventning skulle opleve problemer med dit anlæg, kan du kontakte:

  • Din VVS-installatør, hvis anlægget er fra efter 1.1.1997.
  • HOFOR, hvis anlægget er fra før 1.1.1997.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:
Mail: 10bar-nu@hofor.dk