Fjernvarmen bliver CO2-neutral i 2025

I 2017 er 51% af fjernvarmen i Københavnsområdet CO2-neutralt. I HOFOR har vi sat os det meget ambitiøse mål: at fjernvarmen skal være 100% CO2-neutral allerede i 2025.

At nå vores mål om at gøre fjernvarmen 100% CO2-neutral vil kræve, at de fossile brændsler, der i dag afbrændes på kraftvarme- og varmeværkerne, samt den fossile del af affaldet, der i dag afbrændes på affaldsforbrændingsanlæggene, erstattes af bæredygtig biomasse, geotermi, solvarme, varmepumper og elpatroner. Herudover vil det kræve optimeringer af hele fjernvarmesystemet, som f.eks. omlægningen af dampnettet til et vandbaseret fjernvarmenet.

Læs mere om Københavns Kommunes plan for at skabe en CO2-neutral hovedstad

Læs om omlægningen af dampnettet

Samspillet mellem vindkraft og kraftvarmeværker

I fremtiden vil der komme endnu mere vindkraft i det danske energisystem. Dermed forventes det, at udfordringerne med at indpasse vindenergien i energisystemet allerede fra 2020/2025 vokser gevaldigt, da det kræver stor fleksibilitet i kraftvarmesystemet at skrue op og ned for elproduktionen afhængigt af, om det blæser eller ej.

Når det blæser, vil der med den fremtidige udbygning af vindkraft i Danmark og Tyskland være store mængder billig og CO2-neutral vindenergi til rådighed.

En del af vindenergien kan med fordel benyttes til varmeproduktion f.eks. ved brug af elpatroner og varmepumper. Således kan vindkraftens afsætningsmarked øges betydeligt, og forbrugerne vil få billig og CO2-neutral varme.

Når det ikke blæser, vil vi derimod have mangel på både el og varme. Derfor vil der i fremtiden stadig være behov for kraftvarmeværker, der kan udnytte brændslerne effektivt til en samproduktion af el og varme, og dermed gøre det samlede el- og varmesystem mere fleksibelt.

Læs om vedvarende energikilderPrint denne side