Sådan producerer HOFOR fjernvarme

Vi producerer hovedsageligt fjernvarmen på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. De leverer varme til et stort sammenhængende fjernvarmenet, der forsyner kunderne i Københavnsområdet.

Både kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg producerer på en og samme tid el og varme. Denne samproduktion, også kaldet kraftvarmefordelen, giver en brændselsbesparelse, set i forhold til, hvis den samme mængde el og varme i stedet skulle produceres hver for sig.

Når det er rigtig koldt, eller når nogle af kraftvarmeværkerne går i stykker, produceres noget af fjernvarmen på rene varmeværker også kaldet spids- og reservelastanlæg. Endelig kommer en mindre del af fjernvarmen i København fra et geotermi- og et solvarmeanlæg.

Læs mere om geotermi og solvarme

Der er fire kraftvarmeværker og fire affaldsforbrændingsanlæg i Københavnsområdet, som leverer fjernvarme bl.a. til København.

Kraftvarmeværkerne er:
H.C. Ørstedværket, (ejet af Ørsted)
Svanemølleværket, (ejet af Ørsted)
Avedøreværket, (ejet af Ørsted)
Amagerværket

Affaldsforbrændingsanlæggene er:
Amager Ressourcecenter
Vestforbrænding
ARGO
BIOFOS

 

Klik på kortet for at se, hvor de forskellige værker og anlæg er placeret

Klik på kortet for at se, hvor de forskellige værker og anlæg er placeret.

Klik på kortet for at se, hvor de forskellige værker er placeret.

Fjernvarmen i Københavnsområdet produceres ved forbrænding af biomasse (træpiller og halm), affald, kul og naturgas. En meget lille del af fjernvarmen produceres ved forbrænding af olie. Du kan se den præcise brændselsfordeling og den CO2-neutrale andel af fjernvarmen i Miljødeklarationen, som opgøres årligt for Københavnsområdet.

Læs også mere om de forskellige forbrændingsmetoder

 
Se video om vores fjernvarmetunnel som løber 40 m under byen i København:Print denne side