5 trin til fjernvarme

En guide til dig, der ønsker fjernvarme og bor i en mindre privat ejendom.

Bor du i København, og er du interesseret i at skifte til fjernvarme i din bolig, så guider vi dig her gennem 5 trin i tilslutningen.

Vi skal bl.a. bruge forskellige tegninger og dokumenter for at kunne etablere fjernvarmeledninger.

Send materialet i god tid. Der er sagsbehandlingstid på at udarbejde fjernvarmeaftalen samt op til 3 måneders ventetid på at få etableret fjernvarmestik.

  Folder: “Trin for trin, når du vil have fjernvarme”

Trin 1

Fjernvarme til en eksisterende ejendom
Alt efter, om du vil skifte fra el, gas eller olie til fjernvarme, skal du udfylde denne formular.

Ansøg om skift til fjernvarme for eksisterende beboelsesejendomme
 

Fjernvarme til nybyggeri

Til din ansøgning om fjernvarme til nybyggeri skal du være opmærksom på, at du skal have følgende dokumenter klar til din ansøgning i pdf-format:

  • Oplysning om bygningens energiramme. Opfører du huset som lavenergi-byggeri, skal du sende dokumentation for opfyldelse af energirammeberegning, U-værdier, klimaskærmskrav (BR15) og endelig energimærkning.
  • Målfast oversigtsplan (det er husets placering på grunden, angivelse af matriklens afgrænsninger og evt. mål fra skel til hus).
  • Plantegning med markering af varmeanlæg.
  • Evt. situationsplan med øvrige ledninger på grunden.

Ansøg om fjernvarme til parcelhuse og mindre beboelsesejendomme op til 400 m2
 

Sådan indfører HOFOR fjernvarmestik til din bolig

Tegninger – vejledning i forhold til nyt fjernvarmestik:
  52-0761B – Tegning rørindføring til små byggerier metode 1 og 2
  52-0763D – Tegning rørindføring til små byggerier metode 4
  52-0768B – Tegning rørindføringer montering af indføringsrør
  52-0769 – Tegning rørindføringer størrelser på indføringsbøjninger
  52-0770C – Tegning rørindføringer til små byggerier placering

Trin 2

Vi sender en fjernvarmeaftale
Er der tale om en eksisterende ejendom, sender vi en aftale om fjernvarmelevering til byggeriets ejer til underskrift. Aftalen er udarbejdet ud fra oplysningerne i Bygge- og Boligregistret samt det udfyldte skema beskrevet under trin 1.

Ved nybyggeri eller større ombygninger udarbejder vi en aftale om fjernvarmelevering. Vi sender aftalen til byggeriets ejer til underskrift.

Trin 3

Ledningsføring
Når vi har en underskrevet aftale, kontakter vi ejer eller ejers byggeleder, (hvis der er tale om nybyggeri), vil blive kontaktet for placering af fjernvarmestikledningen.

Trin 4

Arbejdet går i gang
Vi sender en færdigmelding til ejer, når ledningerne er lagt, og vi har trykprøvet dem. Fjernvarmeanlægget kan startes op efter syn.

Vi tager forbehold for, at arbejdet med eventuel haveanlæg og flisebelægning ikke altid er færdigt samtidig med, at fjernvarmen er fremført.

Trin 5

Syn af anlæg
Bestil synet hos os senest 5 hverdage inden, du ønsker syn og opstart af dit anlæg. Ring til HOFOR, Salg og Teknisk Service på telefon 3395 3969.

Krav til vvs-installatøren
Din vvs-installatør skal være til stede ved synet og medbringe en trykspand, der kan gå op til 13 bars koldtvandstryk.

Installatøren skal hente målerpasstykke og følerlommer hos vores målerudlevering: Forlandet 29, 2300 København S.

I vores tekniske bestemmelser har vi beskrevet alle de betingelser, som vvs-installatøren skal opfylde.

Se vores tekniske bestemmelser

Godkendelse af rør udført i pres-fittings
Ønsker du at bruge rør udført i pres-fittings på primærsiden, skal du bruge en af de typer af rør, som du finder godkendelsesskemaer til her:

Hent godkendelsesskemaer til pres-fittings

Skemaet skal printes og underskrives af den vvs-installatør, der skal udføre arbejdet. Du skal også tage skemaet med ved synet.

Når varmeanlægget er trykprøvet, synet og godkendt, monteres måleren, og der åbnes for forsyningshanerne. Vores synsansvarlige medarbejder tager måleren med til synet.

Trin 5: Spørgsmål & svarPrint denne side