Bygas er 30-40 % CO2-neutral | HOFOR

HOFOR erstatter lidt over en tredjedel af bygassen med CO2-neutral biogas og nedsætter dermed klimabelastningen i København.

Med 30-40% grønnere bygas spares hovedstaden for mange tons klimabelastende CO2. Dermed tager København endnu et skridt mod målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Vi blander CO2-neutral biogas i bygassen

HOFOR benytter sammen med miljøvirksomheden BIOFOS en ny teknologi, der blander CO2-neutral biogas i bygassen.

Biogassen erstatter en del af den naturgas, der ellers ville blive brugt til produktionen. På den måde får vi udnyttet et spildprodukt fra Renseanlægget Lynetten til noget brugbart biogas i vores produktion.

Vi blander 30-40% biogas i bygassen, og denne procentandel kan vi øge senere.

Mængden af biogas er næsten konstant

Mængden af biogas er nogenlunde konstant. Andelen af biogas i bygassen varierer mellem 30 og 40%, fordi kundernes forbrug varierer. For eksempel kan det påvirke mængden af biogas, at vi tilslutter mange nye kunder.

Biogassen er med til at øge forsyningssikkerheden i bygasforsyningen, da vi nu både bruger naturgas og biogas til at fremstille bygas.

Bygas er miljøvenlig madlavning

I København har vi valgt at bevare og udvikle gasforsyningen, fordi bygassen er miljøvenlig og billig energi til madlavning. Bygas forurener langt mindre end el.

Bygas udleder betydeligt mindre af de forurenende stoffer svovldioxid (SO2), kvælstofilter (NOx) og kuldioxid (CO2). Vi sparer København for et udslip på 15.000 tons CO2 om året i forhold til et tilsvarende elforbrug.

Beregn miljøudledningerne af din boligs forbrug af bygas

Benyt Miljøberegner Bygas 2017
Få din bygas til Fastpris

HOFOR Logo