Nu sluttes rørene til den nye pumpestation på Kløvermarksvej

Det er en del af et nøje planlagt arbejde, der skal sikre at 2/3 af spildevandet fra København kan ledes væk mange år ud i fremtiden.

Anders Kappel

HOFOR er i gang med at udskifte den 117 år gamle pumpestation, der ligger på Kløvermarksvej på Amager. En pumpestation, der leder hovedstadens regn-og spildevand ud til rensning på Lynetten. Hovedstaden får en grønnere og mere sikker pumpestation, som er designet til klimaforandringerne med flere skybrud og stormflod. Den forventes at være i brug i slutningen af februar 2019.

Byggeriet på Kløvermarksvej begyndte i starten af 2016 og er nu nået til den fase, hvor den gamle pumpestation skal kobles fra og den nye kobles til. Men det sker selvfølgelig ikke bare lige på en dag.

2/3 dele af det spildevand, der ledes til Lynetten, dvs. hovedparten af spildevandet fra Frederiksberg, Københavns brokvarterer, Christianshavn, Indre By og Amager skal igennem pumpestationen før det ledes videre ud til rensning. Det er ca. 35 milliarder liter spildevand, der årligt løber igennem. Når det regner, kan vandmængden der løber igennem, svare til 12 olympiske svømmebassiner i timen.

Udskiftningen er et puslespil

Rørene omkring den gamle pumpestation skal fjernes og nye skal i jorden. Omlægningen af rørene, er nøje planlagt i etaper. Lige nu kobles den nye pumpestation til den ene af de to store rørledninger, der løber ud mod Lynetten. I de tre uger det tager, kører den gamle pumpestation videre på et rør. Det er der kapacitet til, fordi rørledningerne hver især kan tage meget store mængder vand.

Senere i processen skal samme procedure gentages for at få det andet rør koblet til den nye pumpestation.

Kloakkerne, der fører spildevandet til pumpestationen, skal også lægges om: “Det er en kompliceret proces, hvor vi må grave flere gange de samme steder. Men vi er nødt til at gøre tingene i en vis rækkefølge,” siger projektleder Niels Eriksen, HOFOR, og fortsætter: “Der ligger to rør og først skal det ene proppes til, mens spildevandet kan ledes igennem det andet – og senere må de grave igen for at proppe det andet rør til og åbne for det nye.”

Det vigtigste er jo, at vi sørger for, at spildevandet hele tiden kan komme igennem,” supplerer Byggeleder Kasper Heinicke, HOFOR.

Det er heller ingen leg at skære de gamle, solide kloakrør over og fjerne dem. De har 20 cm tykke vægge og en diameter på op til 2 meter.

Spildevandet løber som det skal

Det kræver en ekstra indsats for de driftsfolk, der dagligt sørger for at spildevandet kan blive ledt ud til rensningsanlægget Lynetten. “Det er driftsfolkene, der sørger for at byens kloakker fungerer. Omlægningen af rørene kan ikke lade sig gøre, uden at de hjælper os med ting som at afspærre, lave overpumpninger og sørge for sikkerheden. De har mange mænd på over- og natarbejde for tiden”, fortæller Niels Eriksen.

Dele af omlægningen foregår også ved B&W grunden og Biofos og bliver udført for HOFOR med hjælp fra Krüger, NCC og MT Højgaard. Og de gør selvfølgelig hvad de kan, for at genere mindst muligt.Print denne side