Presseinvitation: Stærk strategisk samarbejdsaftale mellem metropol og provins

Vær med når den historiske aftale mellem Lolland og København underskrives og præsenteres ved et arrangement

  Mandag den 23. januar kl. 14.00 på Videncenter Råhavegård, Maribovej 9 i Holeby på Lolland.

Vækst og jobskabelse på Lolland kombineret med innovative energiløsninger og CO2-neutral energiproduktion i København.

Det er de store ambitioner bag den nye strategiske aftale mellem metropol og provins – en stærk aftale til virkeliggørelse af Greater Copenhagen-samarbejdet. Den præsenteres mandag af parterne bag aftalen:

  Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
  Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
  Bestyrelsesformand Leo Larsen, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og
  Bestyrelsesformand Steen Christiansen, Gate 21 (der skal gennemføre aftalen).

Lolland og København har netop indgået aftale om et konkret samarbejde, som skal skabe flere jobs og erhvervsudvikling på Lolland, udvikle innovative energiløsninger og bidrage til en CO2-neutral energiproduktion i København m.m.

 Samarbejdsspor

Aftalen præsenteres for kommende samarbejdspartnere, heriblandt Lolland Kommunes byråd og virksomheder, ved et arrangement på Videncenter Råhavegård i Holeby på Lolland.

Pressen er velkommen når den historiske aftale mellem land og by præsenteres:

  Mandag den 23. januar kl. 14.00
  Videncenter Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby

Der serveres i dagens anledning lidt at spise og drikke. Af hensyn til det praktiske arrangement kan tilmelding ske på anch@lolland.dk – gerne senest fredag den 20. januar.

Fakta om aftalen

Byrådet i Lolland Kommune og energiselskabet HOFOR, der ejes af Københavns Kommune, har sammen set muligheder for en fælles udvikling, hvis de to parter koordinerer deres indsats. Udgangspunktet er den tætte sammenhæng mellem by og land, som antager nye former med omstillingen til vedvarende energi. På den baggrund indgår parterne en aftale om et tæt og konkret samarbejde mellem København og Lolland med følgende hensigtserklæring:

At fremme en fælles interesse i udvikling af Lolland med udgangspunkt i vindprojekter og andre vedvarende energiformer (VE) og baseret på konkret samarbejde om fem spor.

De fem spor er jobskabelse, energisystemer, biomasse, turisme og fødevarer, og det er indenfor disse områder, at Lolland og København vil arbejde tæt sammen i fremtiden. Se mere om de fem spor i vedhæftede fil.

Aftalen er den første konkrete aftale under Greater Copenhagen samarbejdet, der omfatter 46 østdanske, 33 skånske kommuner samt Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder Lolland og Falster.

Gate 21 skal gennemføre aftalen.

Om Greater Copenhagen
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor formålet er at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. Med 3,9 mio. mennesker i regionen og mange styrker, f.eks. inden for grønne løsninger, er der gennem samarbejde gode muligheder for at blive et internationalt knudepunkt for innovation og grøn vækst.
Med aftalen mellem Lolland og København tager Greater Copenhagen samarbejdet konkret form.

Om Gate 21
Partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, Projekterne i Gate 21 tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet. Målet er at fremme grøn omstilling og vækst gennem konkrete projekter, og derigennem gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden på området. Det kommende samarbejde mellem HOFOR og Lolland Kommune er et stærkt eksempel på det.

Om HOFOR
HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.
HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Udover vand forsyner vi København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København. HOFOR ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme.

Kontaktinformation:
Michael S. Christoffersen, chefkonsulent Lolland Kommune, mobil 61413922, mail misch@lolland.dk

Astrid Skotte, pressechef HOFOR, mobil 27952132, mail assk@hofor.dkPrint denne side