Ny teknisk direktør i HOFOR A/S

Bjarne Korshøj tiltræder 4. maj 2015 stillingen som teknisk direktør i HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Bjarne Korshøj skal stå i spidsen for milliardinvesteringer, der bl.a. skal sikre rent drikkevand til en million mennesker, beskytte hovedstadsområdet mod oversvømmelser og gøre el- og varmeproduktionen CO2-neutral gennem omlægning til biomasse og opførelse af nye vindmølleparker.

 Bjarne Korshøj

57-årige Bjarne Korshøj er en markant erhvervsleder med en skarp faglig profil inden for forsyning. Med sine mere end 30 år i energisektoren har han den erfaring, det kræver at stå i spidsen for HOFORs tekniske drift, organisering og udvikling. Han kommer fra en stilling som Vice President for termisk energiproduktion i COWI og har bestridt en række direktørstillinger i Vattenfall-koncernen, hvor han frem til 2012 var administrerende direktør for Vattenfall A/S i Danmark. Tidligere har han varetaget en stilling som planlægningschef i Elsam med ansvar for produktionsoptimering inden for varme og el. Gennem årene har Bjarne Korshøj desuden haft en række tillidshverv, blandt andet formandskabet i Lean Energy Cluster, der er et forretningsorienteret klyngesamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.

Bjarne Korshøj afløser Per Jacobsen, der efter en længere årrække som direktør i HOFOR ønsker at gå på pension.

Om valget af Bjarne Korshøj siger HOFORs administrerende direktør Lars Therkildsen:

”Vi har lagt vægt på at finde en teknisk direktør, som har forudsætningerne for at sikre en stabil drift og samtidig magter at stå i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige forsyningssystemer. Ikke mindst på vores nye forretningsområde med energiproduktion på Amagerværket, hvor vi i de kommende år omstiller til biomasse, er en innovativ teknisk direktør nødvendig for at sikre succes,” siger Lars Therkildsen og fortsætter:

”Med sin brede ledelsesmæssige erfaring og faglige profil i kombination med et indgående kendskab til forsyningsbranchen matcher Bjarne Korshøj på unik vis HOFORs behov for at sikre kontinuitet i det daglige arbejde og samtidig tegne den videre udvikling. Vi er glade for, at en af branchens tungeste og mest erfarne spillere har søgt denne nye udfordring og ser frem til et tæt samarbejde med ham.”

I de kommende år står HOFOR over for investeringer i milliardklassen. Der er planlagt anlægsprojekter for over DKK 10 mia. alene til skybrudssikring. Derudover skal HOFOR bl.a. renovere de store regionale vandværker og omlægge til blødt vand. Forsyningsselskabet er også i gang med at ombygge ­ fjernvarmesystemet og skal skifte den kulfyrede blok på Amagerværket ud med produktion af varme og el på bæredygtig biomasse. Alt i alt massive investeringer – samtidig med at store værdier i de eksisterende anlæg og ledninger i de otte ejerkommuner, skal holdes ved lige.

”Jeg glæder mig til den udfordring, det bliver at være med til at gennemføre de krævende investeringsprojekter, der skal sikre vores byområder mod klimaforandringerne og bidrage til CO2-neutrale og bæredygtige løsninger i hovedstadsområdet” siger Bjarne Korshøj i en kommentar til udnævnelsen.

Fakta:

Bjarne Korshøj – blå bog

  • Vice President i Cowi
  • Administrerende direktør i Vattenfall A/S
  • Planlægningschef i Elsam A/S
  • Kraftværkschef på Studstrupværket ved Århus
  • Formand og næstformand for Lean Energy Cluster (nu fusioneret med Copenhagen Cleantech Cluster)
  • Civilingeniør fra DTU
  • Lederuddannelser: HD i organisation m.fl.

Kontaktinformation:
Kommunikationschef Britt Spangsberg, mobil: 27952144, bspa@hofor.dk eller
Pressechef Astrid Skotte, mobil 27952132, assk@hofor.dkPrint denne side