Lun melding til alle københavnere: Uændret pris på fjernvarme, vand og bygas i 2019

Københavnernes samlede udgift til vand, varme, bygas og afledning af spildevand er uændret i 2019. Samtidig får københavnerne en stadig grønnere fjernvarme. Næste år er den 80 procent CO2-neutral.

Graf over udviklingen i en samlet regning for en gennemsnitlig lejlighed i København

Graf over udviklingen i en samlet regning for en gennemsnitlig lejlighed i København

Der er godt nyt til de cirka 600.000 københavnere, der får vand, fjernvarme og bygas fra HOFOR, der også sørger for at bortlede borgernes spildevand og skybrudssikre byen. Den samlede årlige udgift forbliver i 2019 på samme niveau som i år. Nemlig omkring 22.000 kroner for en familie i parcelhus og cirka 16.500 kroner for en familie i lejlighed.

“Vi er naturligvis glade for at kunne melde ud til vores kunder, at den samlede udgift fastholdes uændret – selvom vi gennemfører større investeringer i grønnere fjernvarme og en omfattende sikring mod oversvømmelser”, siger Jan Kauffmann, der er direktør for Økonomi og Forretning hos HOFOR.

Fjernvarmen tæt på CO2-neutral

Trods uændret pris er fjernvarmen de seneste år blevet markant grønnere. Og næste år tager varmen endnu et stort klimavenligt spring, når HOFORs nye kraftvarmeværk står færdig. Fra 2016 til 2017 tog fjernvarmen et stort spring: fra 53 procent til 65 procent CO2-neutral. Med det nye kraftvarmeværk bliver varmen ude i de københavnske radiatorer mere end 80 procent CO2-neutral i 2019.

“Vi knokler lige nu på højtryk på at få kraftvarmeværket færdig, og forventningen er, at kul definitivt er ude af København, når fyringssæsonen starter næste vinter. Det er et kæmpe skridt mod at opfylde Københavns mål om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden,” siger Jan Kauffmann.

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk skal udelukkende bruge bæredygtig biomasse i form af bl.a. rest- og affaldstræ.
HOFOR arbejder samtidig på udviklingen af nye vedvarende energikilder, der skal indgå i fjernvarmeforsyningen. Heriblandt geotermisk varme fra undergrunden og store varmepumper.

Uændret og lav pris på vand

Den lave vand- og spildevandspris i København fastholdes næsten uændret på 38 kroner per kubikmeter i 2019 (svarende til 3,8 øre for en liter), hvilket ligger et godt stykke under landsgennemsnittet på 69 kroner for en kubikmeter.

“For den pris får byens 600.000 borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret drikkevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et stort gode, som mange lande misunder os”, siger Jan Kauffmann.

Med i prisen er også indsatsen mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som bliver stadig hyppigere. Mere end 300 projekter skal de kommende 20-25 år realiseres for at beskytte boliger, erhverv og vejsystem mod oversvømmelser. Lige nu er tilkoblingerne til Østerbrotunnellen ved at blive færdiggjort, som herefter er klar til at føre regnvand væk fra Østerbro.

Uændrede priser på bygas

300.000 københavnere får også bygas fra HOFOR, og igen er der grund til at glæde sig. Den daglige brug af gasblussene derhjemme bliver nemlig ikke dyrere. Jan Kauffmann fortæller:

“I 2015 indførte vi mulighed for, at vores husholdningskunder kan nøjes med at betale en fast pris. Ca. 75 procent af vores kunder har allerede skiftet, og deres regning falder med mindst 6 procent. Oveni slipper de for at bruge tid på at aflæse og indberette deres forbrug til os”.
Kunder uden Fastpris-ordning må betale lidt mere for bygassen, men oplever ingen prisforøgelse i 2019.

Også bygassen er på vej i en grønnere retning. Således vil andelen af CO2-neutral biogas, der tilsættes bygassen, blive øget fra 30 til 40 procent i 2019. Biogassen kommer fra københavnernes eget spildevand, hvor slammet omdannes til biogas i rådnetanke, der renset kan nyttiggøres i bygasnettet.

EKSEMPEL – SÅDAN BLIVER UDGIFTEN HOS EN FAMILIE MED STANDARDFORBRUG

Lejlighed (75 m2) med standardforbrug af vand på 85 m3, varme på 15 MWh og bygas på 60 m3:

Vand inkl. spildevand Uændret pris i 2019.
Det betyder, at den årlige vandregning vil være cirka 3.300 kroner

Fjernvarme: Uændret pris i 2019.
Det betyder, at den årlige varmeregning fortsat ligger på cirka 12.350 kroner.

Bygas: Uændret pris i 2019.
Det betyder, at den årlige gasregning for en husholdningskunde vil være på cirka 1.060 kroner om året. For Fastpris-kunder er den 750 kroner for et år.
Parcelhus (130 m2) standardforbrug af vand på 140 m3, varme på 18,1 MWh og bygas på 60 m3:

Vand inkl. spildevand: Uændret pris i 2019.
Det betyder, at den årlige vandregning vil være cirka 6.000 kroner.

Fjernvarme: Uændret pris i 2019. Det betyder, at den årlige varmeregning fortsat ligger på cirka 15.300 kroner.

Bygas: Uændret pris i 2019.
Det betyder, at den årlige gasregning for en husholdningskunde vil være på cirka 1.060 kroner om året. For Fastpris-kunder er den 750 kroner for et år.Print denne side