Københavns bygas bliver nu endnu mere CO2-neutral

Det kan hverken ses eller lugtes, men Københavns bygas, som 300.000 københavnere hver dag laver mad på, er lige blevet endnu mere CO2-neutral. HOFOR har nemlig købt et opgraderingsanlæg på Avedøre Holme, der sikrer en konstant større mængde biogas fra københavnernes eget spildevand i bygasnettet.

Købet sparer København for mange tons klimabelastende CO2 og er endnu et skridt mod målet om at blive CO2-neutral i 2025.
Maskiner i opgraderingsanlæg på avedore holme

300.000 københavnere skruer nu markant ned for deres CO2-udslip, når forsyningsselskabet HOFOR i december indfaser et nyt biogasopgraderingsanlæg i det københavnske bygasnet. Med et opgraderingsanlæg skruer man yderligere op for en konstant mængde biogas i det københavnske bygasnet. Biogassen, der primært kommer fra københavnernes eget spildevand, er en CO2-neutral kilde, der nu erstatter en del af den naturgas, der ellers anvendes til produktion af bygas.

Bygassen er 40% CO2-neutral

“Vi har købt opgraderingsanlægget, der udnytter moderne teknologi til at sikre mere CO2-neutral biogas i bygassen. På den måde fremtidssikrer vi den grønne bygas i København, og gør bygassen 40% CO2-neutral. Det sparer København for mange tons klimabelastende CO2 og er endnu et skridt mod målet om at gøre København CO2-neutral i 2025,” fortæller en glad gaschef i HOFOR Morten Stanley.

Københavnerne leverer selv gassen

Biogassen stammer fra udrådning af slammet i spildevandet. Så når københavnerne vasker op eller går på toilettet, bidrager de til produktionen af bæredygtig bygas. Når toiletvand og andet spildevand møder bakterierne i rådnetankene på BIOFOS’ spildevandsanlæg, så gennemgår det biologiske materiale en forrådnelsesproces, der skaber biogas i form af metan og CO2. I stedet for, at gassen ryger videre op i atmosfæren og gør klimaet endnu varmere, behandler HOFOR gassen og sender den videre ind i gasnettet.

“København og HOFOR skal være ambitiøse på klimafronten. Biogas i bygassen er et godt eksempel på, at vi nogle gange kan reducere CO2-udledningen ved at gøre tingene smartere. Når vi blander københavnernes “egen gas” i bygassen reducerer vi CO2-udledningen med 40%. Det er da genialt og udtryk for sund miljøfornuft,” siger teknisk direktør i HOFOR Bjarne Korshøj.

På vej mod CO2-neutral bygas

Målet om, at bygassen, som 300.000 københavnere hver dag bruger i deres køkken, i 2025 skal være 100% CO2-neutral er realistisk – faktisk arbejder HOFOR med en plan om gennem nye teknologiske muligheder og partnerskaber at nå målet endnu tidligere.

“Med dette projekt reducerer vi CO2-udslippet med 15% i ét hug, men vi har ikke tænkt os at stoppe her. Vi er i gang med at finde og udnytte mere biogas i nærområdet, og her ligger fx andre spildevands- og affaldsanlæg jo lige for,” lyder det fra gaschef Morten Stanley.

Billede af biogasopgraderingsanlæg på Avedøre Holme set udefra

Biogasopgraderingsanlæg på Avedøre Holme.Print denne side