HOFOR køber vindmøller på Middelgrunden tilbage

Tyve vindmøller placeret i en blød bue på Middelgrunden ud for København har i sytten år været hovedstadens grønne vartegn, som byder gæster fra nær og fjern velkommen ved indflyvningen til København. Et internationalt udstillingsvindue for den grønne teknologi, vi mestrer så godt her i landet.

Halvdelen af af møllerne ejes af Middelgrundens Vindmøllelaug. Den anden halvdel har HOFOR netop købt tilbage af energiselskabet Ørsted. Målet er at forny møllerne og sikre den fremtidige produktion af grøn strøm.

Middelgrundens vindmøller står som perler på en snor

Den ikoniske vindmøllepark blev opført i 2001 af Københavns Energi (som senere blev til HOFOR) og Middelgrundens Vindmøllelaug. Ti af møllerne har i alle årene været ejet af lauget, som består af omkring 8.600 andelshavere, der sammen driver de ti møller. Københavns Energi solgte i 2003 sine ti møller til energiselskabet, Energi E2, og møllerne er i dag ejet af energiselskabet Ørsted. Men nu har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, købt Ørsteds ti møller tilbage og skal frem over stå for driften af dem.

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager-Olsen (Ø) er meget tilfreds med tilbagekøbet:

Jeg er glad for, at HOFOR køber Middelgrundsmøllerne tilbage. De er Københavns grønne vartegn – et symbol på byens stærke miljøprofil og vores ønske om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er naturligt, at ejerskabet til byens grønne vartegn ligger hos byens forsyningsselskab. Tilbagekøbet harmonerer desuden med kommunens og HOFORs ønske om at drive og opføre flest mulige vindmøller i og nær København.”

Middelgrundsmøllerne har tilladelse til at producere frem til 2025. HOFOR vil med købet sikre den grønne elproduktion efter dette årstal, siger Jan Kauffmann, HOFORs direktør for økonomi og forretning, herunder vindmøller.

Vi ønsker at forny møllerne, så den grønne elproduktion kan fortsættes efter 2025, hvor de nuværende vindmøller skal tages ned. De nye møller bliver nogenlunde samme størrelse, men mere effektive. Med tilbagekøbet håber vi at forlænge møllernes grønne elproduktion med yderligere 25 år.”

Jan Kauffmann fremhæver, at Middelgrundsmøllerne passer godt ind i HOFORs strategi om at bygge flest muligt lokalt forankrede vindmøller i og nær København:

Københavns Borgerrepræsentation har særskilt fokus på flere vindmøller i og ved byen. Det er vi i gang med at realisere og har konkrete planer om to havvindmølleparker i Øresund ved Nordre Flint øst for Saltholm og syd for Aflandshage på Amager. Også repowering Lynetten er i spil.

Middelgrundens Vindmøllelaug ser frem til at få lige så godt et samarbejde med HOFOR, som lauget har haft med Ørsted:

Visionen om at videreføre verdens mest kendte havvindmøllepark er dybt forankret i alle interessenterne i lauget, og denne vision styrkes ved det lokale energiselskabs overtagelse af de ti nordlige vindmøller. Vi kan kun hilse ejerskabet til vindmøllerne velkommen tilbage til København“, siger laugets formand Erik Christiansen.

Også energiselskabet Ørsted er tilfreds med handlen:

Vi er glade for, at Middelgrunden har fundet en ny, langsigtet ejer, og at den også fremover vil være en hjørnesten i Københavns omstilling til grøn energi,” siger Alexander Russo, der er økonomisk ansvarlig for Ørsteds danske havmølleparker. Ørsted har installeret over 1.200 havvindmøller i Europa, heraf 368 i Danmark. I Danmark driver Ørsted havmølleparkerne Nysted ved Lolland, Horns Rev 2 ud for Esbjerg, samt Anholt ud for Grenå, ligesom Ørsted er medejer af havmølleparken Horns Rev 1.”.

FAKTA

Middelgrundsmøllerne i nøgletal:

  • Består af 20 vindmøller opført i 2001 af Københavns Energi og Middelgrundens Vindmøllelaug. Københavns Energi ejede de ti af møllerne, mens laugets cirka 8.000 andelshavere ejede og ejer de øvrige ti møller.
  • Parken producerer årligt ca. 90 mio. kWh svarende til elforbruget i 30.000 københavnske husstande.
  • Møllerne er 105 meter høje og er af typen Bonus76.
  • Københavns Energi solgte i 2003 sine ti møller til elproduktionselskabet Energi E2. Energi E2 blev senere til en del af den virksomhed, som i dag er Ørsted.

Middelgrundsmøllernes historie:

Parken blev etableret i et samarbejde mellem Københavns Energi og Middelgrundens Vindmøllelaug. Vindmøllelauget bestod af mere end 8.600 andelshavere, som investerede i møllerne og som ejer parkens ti sydlige møller. Middelgrundens vindmøllelaug var dermed, og er formentlig stadig, det største vindmøllelaug i verden målt på antallet af deltagende personer. De ti nordlige møller var frem til 2003 ejet af Københavns Energi (som var ejet af København Kommune). I 2003 overtog elselskabet Energi E2 (hvor Københavns Energi var medejer) møllerne.

Siden 2006 har halvdelen af Middelgrundens møller være ejet af Ørsted, som i dag er globalt førende inden for udvikling og opførelse af store havvindmølleparker.

Københavnerne er glade for vindmøller

Epinions-undersøgelser fra 2011 og 2016 slår fast, at københavnerne bakker op om etablering af vindmøller i og tæt ved København.

I 2011 gav hele 89 procent udtryk for, at de ser positivt på, at der bygges vindmøller i København.

Og i 2016 svarede 76 procent, at de synes godt om vindmølleparken Middelgrund, mens mere end 80 procent peger på, at de gerne ser, at der bygges nye vindmøller i Øresund.

  Se et kort over HOFORs planlagte og idriftsatte vindmøller i og ved København

KONTAKTINFORMATION
Astrid Skotte, pressechef HOFOR
  assk@hofor.dk
  2795 2132

Morten Rixen, pressechef, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
  zy0e@kk.dk
  5168 0619Print denne side