Grøn bro fra Lolland til København

Mandag eftermiddag indgik Lolland Kommune og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) en stærk strategisk samarbejdsaftale. Med aftalen indledes et historisk samarbejde mellem provins og metropol om vækst og udvikling til gavn for begge parter.

Aftalen blev fejret med skål i lollandsk hvidvin fra Stokkemarke. Fra venstre mod højre: Steen Christiansen, formand for Gate 21, Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune, Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune og Leo Larsen, bestyrelsesformand for HOFOR A/S.

I Holeby på Lolland mødtes Københavns overborgmester Frank Jensen, Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen, HOFORs bestyrelsesformand Leo Larsen og formand for Gate 21 Steen Christiansen for at underskrive den strategiske samarbejdsaftale, der skal skabe flere jobs på Lolland, grøn vækst, innovative energiløsninger og hjælpe København med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

De fire parter benyttede samtidig lejligheden til at præsentere aftalen og dens betydning for en række virksomheder, fremtidige samarbejdspartnere og byrådsmedlemmer. Se deres vigtigste budskaber i denne pressemeddelelse.

Aftalen blev præsenteret på Råhavegård, der bliver hovedsæde for det nye samarbejde. Her ses Henrik Høegh, viceborgmester i Lolland Kommune, Steen Christiansen, formand for Gate 21, Leo Larsen, bestyrelsesformand for HOFOR, Lars Therkildsen, adm. direktør for HOFOR, Frank Jensen, overborgmester for Københavns Kommune og Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune:
På Lolland har vi brug for, at København er et fyrtårn, som kan tiltrække investeringer. Det er ikke godt for nogen parter, hvis Københavns opland sygner hen, for hovedstaden hænger sammen med Nakskov, Slagelse og Kalundborg. Virksomheder tænker ikke i kommunegrænser, når de skal placere deres investeringer. De tænker i velfungerende erhvervsregioner med god infrastruktur, dygtig arbejdskraft, forskning af høj kvalitet og plads til både kontor og produktion.

Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune:
Med denne aftale understreger vi, at vi er dybt afhængige af hinanden som land og by. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem København og Lolland, tværtimod skal vi bruge hinanden og styrke samarbejdet, så vi kan få skabt vækst og arbejdspladser.

Leo Larsen, bestyrelsesformand for HOFOR:
Klimaforandringer respekterer ikke kommune- eller landegrænser. Vi er afhængige af hinanden i kampen for at nedbringe CO2-udledningen. Lolland er et skattekammer med bl.a. masser af vedvarende energi, og som stort regionalt forsyningsselskab kan vi nyttiggøre Lollands ressourcer til at gøre vores energiforsyning CO2-neutral.

Steen Christiansen, formand for Gate 21:
I Greater Copenhagen arbejder vi for at blive den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Samarbejdet mellem HOFOR, Lolland Kommune og Gate 21 er et stærkt eksempel på, hvordan det kan ske. Her vil vi udnytte Lollands styrkeposition indenfor vedvarende energi til at skabe vækst og udvikle og demonstrere nye løsninger til fremtidens fossilfri energisystem.

Det er den grønne erhvervsorganisation Gate 21, der skal implementere aftalen. Gate 21 ansætter nu to medarbejdere, der blandt andet skal udarbejde konkrete handlingsplaner og projekter i de fem spor, som aftalen omfatter: jobskabelse, energisystemer, biomasse, turisme, fødevarer. Der er i 2017 et budget på to millioner kroner for arbejdet med de fem spor. Lolland Kommune og HOFOR bidrager med hver halvdelen.

Aktiviteterne i de fem spor er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen med bilag.
Se samarbejdsaftale
Se bilag til samarbejdsaftale
 
FAKTA
 
Om aftalen:
Byrådet i Lolland Kommune og energiselskabet HOFOR, der ejes af Københavns Kommune, har sammen set muligheder for en fælles udvikling, hvis de to parter koordinerer deres indsats. Udgangspunktet er den tætte sammenhæng mellem by og land, som antager nye former med omstillingen til vedvarende energi. På den baggrund indgår parterne en aftale om et tæt og konkret samarbejde mellem København og Lolland med følgende hensigtserklæring:
 
At fremme en fælles interesse i udvikling af Lolland med udgangspunkt i vindprojekter og andre vedvarende energiformer (VE) og baseret på konkret samarbejde om fem spor.
 
De fem spor er jobskabelse, energisystemer, biomasse, turisme og fødevarer, og det er indenfor disse områder, at Lolland og København vil arbejde tæt sammen i fremtiden.
 
Aftalen er en stærk aftale i Greater Copenhagen samarbejdet, der omfatter 46 østdanske, 33 skånske kommuner samt Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder Lolland og Falster.
 
Gate 21 skal gennemføre aftalen.

Om Gate 21:
Partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner. Projekterne i Gate 21 tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet. Målet er at fremme grøn omstilling og vækst gennem konkrete projekter, og derigennem gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden på området. Det kommende samarbejde mellem HOFOR og Lolland Kommune er et stærkt eksempel på det.
 
Om Greater Copenhagen:
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor formålet er at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. Med 3,9 mio. mennesker i regionen og mange styrker, f.eks. inden for grønne løsninger, er der gennem samarbejde gode muligheder for at blive et internationalt knudepunkt for innovation og grøn vækst.
 
Om HOFOR:
HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.
HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Udover vand forsyner vi København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København. HOFOR ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme.
 
Kontaktinformation:
Lolland Kommune: Borgmester Holger Schou Rasmussen, 23 24 91 80, hosra@lolalnd.dk

Københavns Kommune: Kommunikationskonsulent Kristian Holmelund Jakobsen, 24951831

HOFOR: Direktør Frank Brodersen gennem pressechef Astrid Skotte, assk@hofor.dk, 27952132

Gate 21: Poul Erik Lauridsen, direktør, 31532563, eller Sara Edske, kommunikationskonsulent, 31697003Print denne side