Nu går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnel under Strandboulevarden

Kort efter nytår går HOFOR i gang med at etablere de 4 skakte med tilhørende byggepladser, der skal til for at lave en skybrudstunnel under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej. For at gøre klar til arbejdet skal der fældes flere træer på Strandboulevarden allerede
inden jul
.

princip for tunnelen

Som led i skybrudssikringen af København, skal HOFOR anlægge en skybrudstunnel under Gammel Kalkbrænderi Vej og Strandboulevarden mellem Løgstørgade og Næstvedgade.

Efterfølgende anlægger Københavns Kommune grønne regnvandsbassiner på overfladen af Strandboulevarden, som sammen med HOFORs skybrudstunnel under jorden skal være med til at håndtere de store vandmængder ved skybrud og vedvarende regn, som i dag giver oversvømmelser i byrummet og i kældre på og omkring Strandboulevarden.

1 central byggeplads og 3 mindre etableres

Lige efter nytår går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnelen. Tunnelen bliver ca. 1100 meter lang, 2 meter i diameter og skal løbe 6 meter under jorden under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej.

Tunnelen laves med en tunnelboremaskine, hvor jorden køres væk løbende, og de store tunnelelementer sættes på med det samme. Derfor skal der etableres 4 skakte med tilhørende byggepladser.

view ned i skakten

Den største og mest centrale byggeplads bliver i midterrabatten på Strandboulevarden i krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej. Her skal boremaskinen sænkes ned, jorden køres væk fra, og tunnelelementerne ligge klar. Denne byggeplads etableres derfor som det første i begyndelsen af 2019 og vil være der i hele anlægsperioden, til ultimo 2021.

Desuden etableres der skakte med byggepladser i den grønne midterrabat i Strandboulevarden ved gaderne Løgstørgade og Næstvedgade. Og på Gammel Kalkbrænderi Vej i krydset med Østbanegade, hvor tunnelen skal sluttes til den tunnel under togbanen, som HOFOR allerede har lavet. De skakte etableres løbende.

Vi er desværre nødsaget til at inddrage flere parkeringspladser i de områder, hvor byggepladserne etableres.

Gravearbejde, når rør fra hele Østerbro kobles til tunnelen

For at HOFOR kan koble de eksisterende rør fra hele Østerbro til tunnelen kan det i kortere tid være nødvendigt at grave flere steder i Strandboulevarden. Disse gravearbejder vil vare i kortere perioder og varsles særskilt. Ligesom arbejde med støjgener eller uden for normal arbejdstid vil blive varslet i de konkrete tilfælde til beboere i nærheden.

Her anlægges tunnelen
Klik på billedet for at forstørre

Træer fældes inden jul

For at kunne etablere skaktene til skybrudstunnelen er HOFOR nødt til at fælde flere træer. Det vil være træer omkring de byggepladser vi etablerer. Dette arbejde forventes påbegynt i uge 49 og afsluttet inden jul.

Det kan være nødvendigt at indsnævre vejbanerne lokalt, når nogle af træerne fældes.

Alle fældede træer bliver erstattet i den endelige udformning af Strandboulevarden.

Fakta om skybrudstunnelen ved Strandboulevarden

  • Tunnelen bliver i alt ca. 1100 meter lang og vil løbe under Strandboulevarden på strækningen mellem Løgstørgade og Næstvedgade.
  • Den vil være 2 meter i diameter.
  • Den vil ligge 6 meter under asfalten.
  • Tunnelen vil samle regnvand fra hele Østerbro, og ved skybrud lede det under togbanen og ud i havnen.
  • Anlægsarbejdet igangsætter i januar 2019.
  • Skybrudstunnelen forventes afsluttet ultimo 2021, hvorefter Københavns Kommune går i gang med overfladeløsningerne. Hele projektet forventes færdigt ved udgangen af 2022.

Se mere på www.hofor.dk/strandboulevardenPrint denne side