Er du parat til skybrud?

Sommeren er sæson for skybrud, og tiden er inde til at beskytte sig mod dyre vandskader.
Vildere og vildere. Det er hvad DMI og klimaeksperterne har at sige om den danske sommer, der de senere år har budt på store mængder regn. De voldsomme skybrud, der har ramt Københavnsområdet flere gange hvert år, kan ødelægge værdier for store beløb. Få gode råd til at bekytte dit hjem.

“Vi arbejder i disse år på at skybrudssikre hovedstaden. Vi har for eksempel lavet en række nød-afløb til havnen og er i gang med at bygge store underjordiske skybrudstunneler. Flere steder skaber vi nye byrum, hvor vandet kan samles i kanaler eller søer frem for i folks kældre. Det har vi gjort på Sankt Annæ Plads og senest har vi afsat penge til rekreative forbedringer af Hans Tavsens Park og Korsgade i forbindelse med skybrudssikringen. Vi er faktisk i gang med en helt ny infrastruktur, der skal holde byen tør. Der er tale om 350 projekter, og vi er først helt færdige om 20-25 år. Men bid for bid bliver byen mere tør” siger Ninna Hedeager Olsen, Københavns Teknik- og Miljøborgmester.

Husk regntøj til din bolig
Ifølge byens forsyningsselskab HOFOR kan borgerne dog ikke helt undgå problemer med skybrudsvand – hverken nu eller i fremtiden.
“Selvom vi gør, hvad vi kan for sammen med kommunen at bygge en ny infrastruktur, der kan rumme en stor del af sommerens regn og skybrud, så må borgerne også selv passe på deres hjem. Man bør for eksempel tænke over, hvad man opbevarer, og hvordan man opbevarer ting i kælderen. Kælderen er folks eget ansvar, og det vil være en god idé at få installeret et højvandslukke, så der ikke kan komme kloakvand op. Måske kan ejendommens indgangsparti hæves og eventuelle lyskasser blændes, ” foreslår Ole Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR.

Pas på løse dæksler
Når skybruddene er over os, er der desuden en række forhold, man skal være opmærksom på, advarer HOFOR. Er kælderen eller vejen blevet oversvømmet er det vigtigt at undgå hudkontakt med vandet. Det kan være opblandet med kloakvand, som er en alvorlig smittekilde.
“Og så skal man passe på kloakdækslerne i gaden. Vi er i gang med at sætte hængsler på dem, men der er mange tusinde, og de kan blive skubbet af, hvis der er meget tryk på nede i kloakken. Så man skal passe på, hvor man sætter fødderne, især hvis gaden er dækket med vand, så man ikke kan se hullerne,” råder Ole Adeler.

Sådan beskytter du dit hjem:

1. Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.’

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.

3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

4. Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.

5. Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

6. Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

7. Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen, der ikke bruges.

Printvenlig version til køleskabet (pdf):

Hvad er et skybrud?:

    Ifølge DMI er der tale om skybrud, når der på en halv time eller mindre falder 15 millimeter regn eller mere. Du kan gratis få en sms fra DMI, når der er varsel om skybrud og vildt vejr i din region.

Så ofte rammes København af skybrud

    København har været ramt af skybrud i 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.
    Skaderne for de tre skybrud i 2011, 2012 og 2013 beløber sig til mellem 6 og 9 mia. kr. Skaderne fra skybruddene i 2014, 2015 og 2016 er endnu ikke opgjort.

Nyttige numre

    Hvis du har akut brug for hjælp fx hvis vandet bliver livsfarligt så ring 112.
    Hvis du ser et kloakdæksel som er røget af, så kontakt HOFORs vagttelefon på 38 88 24 24.

Kontaktinformation
Pressechef Astrid Skotte:
  2795 2132
  assk@hofor.dkPrint denne side