Nyheder

Følg med i vores arbejde. Her kan du se den samlede liste med nyheder fra HOFOR.Hvert andet varmeanlæg i København kører for dårligt
HOFOR vurderer, at halvdelen af alle varmecentraler i København med fordel kan optimeres – og at hver fjerde kører direkte dårligt. Det er de samme fejl HOFORs energirådgivere ser, når de kommer på besøg i...


Status for drikkevandet omkring Classensgade og Fridjof Nansens Plads på Østerbro
Vandet lugter normalt, og vandprøver viser, at også kvaliteten er i orden. I sidste uge genåbnede vi en stor vandledning under Strandboulevarden. Det resulterede desværre i, at drikkevandet på en lille del af Østerbro (omkring...


Væsentlige besparelser ved kystnær havvind
Der er betydelige besparelser for samfundet ved kystnære havvindmøller sammenlignet med havvind parker, der ligger mere end 20 kilometer fra kysten. Det viser en ny analyse som konsulentfirmaet KPMG har foretaget for HOFOR og European...


HOFOR flytter rør i Herlev
For at gøre klar til Hovedstadens Letbane skal HOFOR både lægge nye rør og flytte flere rør i Herlev. Letbanen skal etableres i Herlev Ringvej – fra det nye kryds med Lyskær i syd til...


Kunder i Rødovre kan opleve lavere tryk på vandet
Vi er i øjeblikket ved at ombygge styringen af Rødovre Vandforsyning. Derfor kan der i nogle perioder forekomme lidt lavere tryk nogle steder i byen. Vi beklager de gener, det medfører for vores kunder i...


Det betaler sig at tænde langsomt
Tænder du langsomt? Så kan du se frem til at blive belønnet i sidste ende. Desværre er der i denne sammenhæng hverken tale om forelskelse eller ting, der foregår i soveværelset – vi skal istedet...


Ny solcellepark giver strøm til 4000 husstande
Forsyningsselskabet HOFOR har netop købt et stort solcelleprojekt af danske Better Energy. Med projektet, som er HOFORs første store solcelleprojekt, tager HOFOR endnu et stort skridt mod en CO2-neutral hovedstad i 2025. Forsyningsselskabet regner med...


Bæredygtig biomasse fortrænger kul og gavner klimaet
Den forløbne uge har budt på stor debat om brug af biomasse i energiforsyningen. I HOFOR bruger vi kun bæredygtig biomasse fra skovbrug, hvor træerne genplantes. Desuden køber vi kun resttræ. Den biomasse vi bruger...


Ved du egentlig, hvorfor du kan bade i Københavns Havn?
I slutningen af august er der Kulturhavn Festival med et hav af aktiviteter i og på det rene vand i Københavns Havn. Men ville du hoppe på hovedet i Seinen i Paris eller Themsen i...


HOFOR viser vejen: Bygas stærkt på vej mod 50 pct. CO2-neutralitet
HOFOR tager ambitionen om, at København skal være 100 pct. CO2-neutral i 2025 meget alvorligt. Det gælder på alle HOFORs forsyningsområder, herunder bygassen, hvor man uden at blinke går efter, at bygassen skal være 100...


Sidste tur under motorvejen
Mandag 5. august lukker HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, for adgang til den gangtunnel, der fører under motorvejen ved Ryparken station. Det sker som et led i en plan for at mindske antallet af oversvømmelser i viadukten....


Klimakunst under parkeringsarealet
Parkeringsarealet ved Nørregård på Horsedammen i Brøndby er ved at blive indrettet til at opsamle, forsinke og transportere regnvand. De orange tunnelbuer, som transporterer vandet, bliver lagt nu, og lyset gennem buerne er nærmest et...


Fjernkøling er kommet til Ørestad
HOFOR har lige idriftsat en helt ny fjernkølecentral, så de mange store ejendomme i Ørestad nu kan vælge at blive kølet på den miljøvenlige måde. Fjernkølecentralen er tegnet af Gottlieb Paludan Architects. Rundt om den...


Sommerluk for varmeanlægget og spar penge og CO2
Københavns Kommune sommerlukker for varmeanlægget i mange af deres ejendomme og sparer både penge og CO2. Men også villaejere kan spare ved at sommerlukke, nu hvor de lunere temperaturer har meldt sig – op til...


Brug byens vandposte i det gode vejr
Er du klar over, at der er masser af vandposte rundt om i København, hvor du kan slukke tørsten i koldt postevand – helt gratis og med god samvittighed overfor miljøet? Så tag drikkedunken med,...


Varm sommer bidrager til endnu et rekord-regnskab for HOFOR Fjernkøling
Efter en lang og varm sommer i 2018 har HOFOR Fjernkøling A/S leveret det bedste årsregnskab nogensinde. En række nye store aftaler med blandt andre Bygningsstyrelsen og Danske Banks nye hovedsæde gør, at selskabet nu...


Danmarks største pumpestation fik en festlig indvielse
Pumpestationen, der sørger for, at byens spildevand bliver ledt videre ud til rensning, har vital betydning for København og Frederiksberg. Derfor var både Københavns stedfortrædende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg...


Regnen kommer – hvad gør du?
Sommeren er sæson for skybrud, og tiden er inde til at beskytte boligen mod dyre vandskader. De voldsomme skybrud, der kan ramme hovedstadsområdet i sommerhalvåret, kan koste mange penge og ødelægge ting, du holder af....


Send dit varmeanlæg på ferie nu og spar 1.000 kroner
Dit varmeanlæg har – ligesom du selv – brug for sommerferie. Det kræver blot et drej på sommerventilen at give anlægget lidt fri – og det kan med fordel være allerede nu. En familie i...


Fjernvarmeselskaber indbyder private energiaktører til at tage roret i geotermiens næste fase i hovedstaden
HOFOR, CTR og VEKS rækker hånden ud til et samarbejde med store virksomheder med risikovillig kapital og den nødvendige knowhow for at bringe udviklingen af klimavenlig geotermi ind i den næste fase. Der sker rigtig...


Falske sms’er fra ”Fjernvarme” i omløb
Hvis du har modtaget en sms med en regning fra ”Fjernvarme”, er sms´en ikke fra HOFOR. Vi har fået henvendelser fra flere kunder, der har modtaget sms’er fra en afsender, som udgiver sig for at...


Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i HOFORs drikkevand
Vandprøver fra alle HOFORs 14 vandværker er blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Stoffet er ikke blevet fundet i nogen af prøverne. Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 fremsendt brev om, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal...


HOFOR undersøger for chlorothalonil-amidsulfonsyre på vores vandværker
De første prøver viser ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre. I HOFOR har vi taget de første prøver på vores vandværker og sendt til test på laboratorier. Prøverne er taget løbende, og resultater kommer derfor også ind...


Så er det nu, du skal lukke langsomt for varmen og spare penge
Påsken står for døren – og det betyder ferie og forårsfornemmelser for mange. Brug 5 minutter i ferien på at skrue langsomt ned for varmen på både radiatorer og dit varmeanlæg. Som villaejer kan du...


7000 københavnere hjælper HOFOR med at gøre fjernvarmen grønnere
Hvordan gør de så det? Faktisk ved at gøre præcis det samme, som de plejer. Forsøg i Nordhavn, hvor HOFOR kan skrue kortvarigt ned for fjernvarmen til bygninger, har vist sig så stor en succes,...


Ny Praktikpladspris går til HOFOR
Nyhed udsendt af Dansk Industri. HOFOR gør, hvad de kan, for at deres lærlinge skal trives i virksomheden. For eksempel begynder alle lærlinge den samme dag, så de oplever et fællesskab fra start. Og virksomheden...


Stor varmepumpe kobles nu til Storkøbenhavns fjernvarmenet
Tirsdag den 2. april kunne teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen indvie en central teknologi i fremtidens energisystem, nemlig en ny stor demonstrations varmepumpe. Varmepumpen skal udnytte varmen fra både hav- og spildevand. Varmen sendes...


Ny chef for Fjernkøling i HOFOR
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, ansætter maskinmester Jakob Thanning som ny chef for Fjernkøling. Jakob Thanning bliver ansvarlig for at sikre fortsat vækst og udvikling af fjernkøleområdet, så endnu flere dele af København kan få miljøvenlig køling...


Vindmøllevinger kan blive billigere
Reparation af store vindmøllevinger udgør en stærkt voksende udgiftspost. HOFOR, som i disse år opfører mange store vindmøller, er derfor gået med i et projekt, der skal nedbringe omkostningerne til reparation af vingerne – og...


HOFOR øger samarbejdet med SKAT i bekæmpelsen af sort arbejde
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, tager nu til genmæle efter beskyldninger om, at det er virksomhedens skyld, at 150 ansatte i fire udenlandske virksomheder på en byggeplads på Amagerværket, BIO4, der drives af HOFOR, ikke har betalt...


Verdens Vanddag 22. marts
Sådan beskytter vi drikkevandet sammen “Det er ikke noget, vi dagligt tænker på. Men det er et fantastisk privilegium, at vi her i hovedstadsområdet og resten af Danmark hver eneste dag året rundt kan åbne...


Store energibesparelser giver pris til afdeling i AAB
Ledende ejendomsfunktionær Martin Engelbrecht og AAB afdeling 37 vinder energi-hædersprisen Den Gyldne Termostat. Prisen, der uddeles af forsyningsselskabet HOFOR, gives til en person, som har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for...


Hvem får årets fornemme energipris
Energiverdenens svar på en Oscar, Den Gyldne Termostat, uddeles den 12. marts 2019, til en person, der har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for at udvikle og udbrede intelligent energistyring. Prisuddeling...


Nu er Gudrun i gang med at gnave sig gennem Hvidovre
Tunnelboremaskinen Gudrun har sat sine tænder i Hvidovres undergrund for at tunnelere langs med Damhusåen, og de første meter er gået godt. Hun er stor, gul og fyldt med underskrifter fra både børn og borgmesteren...


Nu går den gamle pumpe på pension
Den gamle pumpestation på Kløvermarksvej takker nu af efter 117 års tro tjeneste. Det nye, stærke og fremtidssikrede anlæg, som HOFOR har opført på grunden, er nemlig taget i drift. Pumpestationen er en af landets...


Varmepriser: Ingen prisstigninger i København
Mange fjernvarmeselskaber sætter i år prisen på fjernvarme i vejret, fordi et statsligt tilskud falder bort. Men Københavns 600.000 borgere kan være rolige: fjernvarmeprisen er uændret og holdes i ro. HOFOR, som leverer fjernvarmen til...


Drikkevand fra HOFOR har god kvalitet
HOFOR, som forsyner en mio. borgere i hovedstadsområdet med vand, fandt i 2018 det nye pesticid DMS i både vandboringer og drikkevand. Flere boringer blev straks lukket, og vandproduktionen lagt om. I dag har alt...


Status for fund af DMS i HOFORs forsyningsområde
Drikkevand fra HOFOR har god kvalitet. Vi tjekker systematisk for DMS og andre pesticider på alle vores vandværker og kildepladser. Nye undersøgelser fra ‘De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland’ (GEUS), viser at DMS...


Blødere vand i Brøndby gør hverdagen lettere
Fordelene er store, når man fjerner kalk fra det hårde drikkevand i hovedstadsområdet. En ny undersøgelse fra DTU bekræfter, at blødere vand kan spare masser af arbejdstimer, samtidig med at det skåner miljøet. I Brøndby...


FINGERPLAN: Samarbejde om klimasikring mod oversvømmelser er helt nødvendigt – og allerede i gang
Kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er allerede langt med et tværgående samarbejde om skybrudssikring. Der er derfor gode, konkrete erfaringer at bygge videre på i den arbejdsgruppe, regeringen vil nedsætte om tværkommunal klimasikring. Regeringens forslag...


Der vil stadig være varme, hvis Svanemølleværket bliver til Danmarks Tekniske Museum
Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn med henblik på at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at omdanne de ikoniske bygninger i Nordhavn til Danmarks Tekniske Museum, som i dag...


Giver blødere vand flere huller i tænderne?
Svaret er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at god tandhygiejne, brug af fluortandpasta og regelmæssige tandlægebesøg er den vigtigste indsats mod huller i tænderne. Hvor hårdt eller blødt, vandet er, har mindre betydning. Blødere vand, dvs....


Københavns bygas bliver nu endnu mere CO2-neutral
Det kan hverken ses eller lugtes, men Københavns bygas, som 300.000 københavnere hver dag laver mad på, er lige blevet endnu mere CO2-neutral. HOFOR har nemlig købt et opgraderingsanlæg på Avedøre Holme, der sikrer en...


Borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
Tirsdag aften holdt HOFOR og Frederiksberg Forsyning et borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, især om de miljømæssige konsekvenser. HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal anlægge en 1,3 km lang tunnel, som skal lede skybrudsvand...


Julefedt kan stoppe din kloak
Julen er nær, og vi skal snart hygge os med and, gås og flæskesteg fra ovnen. Men pas på fedtet. Det kan skabe propper i afløb og kloak. Hæld det ikke i afløbet. Fedtet vil...


Københavnerne får nu mere miljøvenlig varme fra Lygten Varmeværk
Udefra ligner varmeværket midt på Nørrebro sig selv. Men indeni har værket gennemgået en kæmpe ombygning, og står nu klar til at levere mere miljøvenlig vandbaseret fjernvarme til københavnerne, når der er spidsbelastning på fjernvarmenettet...


Årets kedeligste julegave er i virkeligheden den bedste
Læg en gang rørskåle til isolering af hjemmets varmerør under juletræet i år. Indrømmet, det lyder ikke umiddelbart som nogen ønskegave, men den lidt kedelige pakke, kan vise sig rigtig god i længden. Du sparer...


Nu går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnel under Strandboulevarden
Kort efter nytår går HOFOR i gang med at etablere de 4 skakte med tilhørende byggepladser, der skal til for at lave en skybrudstunnel under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej. For at gøre klar til...


Lun melding til alle københavnere: Uændret pris på fjernvarme, vand og bygas i 2019
Københavnernes samlede udgift til vand, varme, bygas og afledning af spildevand er uændret i 2019. Samtidig får københavnerne en stadig grønnere fjernvarme. Næste år er den 80 procent CO2-neutral. Der er godt nyt til de...


Godt nyt om vand: Uændret vandregning i næsten alle HOFORs otte ejerkommuner
I fem af kommunerne stiger prisen i 2019 slet ikke, mens den i de øvrige tre kommuner kun stiger med to procent. Der er godt nyt til HOFORs en million vandforbrugere. Vandregningen, som også dækker...


Dragør: Status for situationen på Dragør Vandværk
Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet den sundhedsmæssige effekt af den forurening af drikkevandet, som blev konstateret den 23. oktober. Forbrugere i et mindre område ved Dragør Vandvæk observerede sen eftermiddag tirsdag den 23. oktober...


Print denne side