Nyheder

Følg med i vores arbejde. Her kan du se den samlede liste med nyheder fra HOFOR.HOFOR undersøger for chlorothalonil-amidsulfonsyre på vores vandværker
De første prøver viser ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre. I HOFOR har vi taget de første prøver på vores vandværker og sendt til test på laboratorier. Prøverne er taget løbende, og resultater kommer derfor også ind


Så er det nu, du skal lukke langsomt for varmen og spare penge
Påsken står for døren – og det betyder ferie og forårsfornemmelser for mange. Brug 5 minutter i ferien på at skrue langsomt ned for varmen på både radiatorer og dit varmeanlæg. Som villaejer kan du


7000 københavnere hjælper HOFOR med at gøre fjernvarmen grønnere
Hvordan gør de så det? Faktisk ved at gøre præcis det samme, som de plejer. Forsøg i Nordhavn, hvor HOFOR kan skrue kortvarigt ned for fjernvarmen til bygninger, har vist sig så stor en succes,


Ny Praktikpladspris går til HOFOR
Nyhed udsendt af Dansk Industri. HOFOR gør, hvad de kan, for at deres lærlinge skal trives i virksomheden. For eksempel begynder alle lærlinge den samme dag, så de oplever et fællesskab fra start. Og virksomheden


Stor varmepumpe kobles nu til Storkøbenhavns fjernvarmenet
Tirsdag den 2. april kunne teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen indvie en central teknologi i fremtidens energisystem, nemlig en ny stor demonstrations varmepumpe. Varmepumpen skal udnytte varmen fra både hav- og spildevand. Varmen sendes


Ny chef for Fjernkøling i HOFOR
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, ansætter maskinmester Jakob Thanning som ny chef for Fjernkøling. Jakob Thanning bliver ansvarlig for at sikre fortsat vækst og udvikling af fjernkøleområdet, så endnu flere dele af København kan få miljøvenlig køling


Vindmøllevinger kan blive billigere
Reparation af store vindmøllevinger udgør en stærkt voksende udgiftspost. HOFOR, som i disse år opfører mange store vindmøller, er derfor gået med i et projekt, der skal nedbringe omkostningerne til reparation af vingerne – og


HOFOR øger samarbejdet med SKAT i bekæmpelsen af sort arbejde
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, tager nu til genmæle efter beskyldninger om, at det er virksomhedens skyld, at 150 ansatte i fire udenlandske virksomheder på en byggeplads på Amagerværket, BIO4, der drives af HOFOR, ikke har betalt


Verdens Vanddag 22. marts
Sådan beskytter vi drikkevandet sammen “Det er ikke noget, vi dagligt tænker på. Men det er et fantastisk privilegium, at vi her i hovedstadsområdet og resten af Danmark hver eneste dag året rundt kan åbne


Store energibesparelser giver pris til afdeling i AAB
Ledende ejendomsfunktionær Martin Engelbrecht og AAB afdeling 37 vinder energi-hædersprisen Den Gyldne Termostat. Prisen, der uddeles af forsyningsselskabet HOFOR, gives til en person, som har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for


Hvem får årets fornemme energipris
Energiverdenens svar på en Oscar, Den Gyldne Termostat, uddeles den 12. marts 2019, til en person, der har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for at udvikle og udbrede intelligent energistyring. Prisuddeling


Nu er Gudrun i gang med at gnave sig gennem Hvidovre
Tunnelboremaskinen Gudrun har sat sine tænder i Hvidovres undergrund for at tunnelere langs med Damhusåen, og de første meter er gået godt. Hun er stor, gul og fyldt med underskrifter fra både børn og borgmesteren


Nu går den gamle pumpe på pension
Den gamle pumpestation på Kløvermarksvej takker nu af efter 117 års tro tjeneste. Det nye, stærke og fremtidssikrede anlæg, som HOFOR har opført på grunden, er nemlig taget i drift. Pumpestationen er en af landets


Varmepriser: Ingen prisstigninger i København
Mange fjernvarmeselskaber sætter i år prisen på fjernvarme i vejret, fordi et statsligt tilskud falder bort. Men Københavns 600.000 borgere kan være rolige: fjernvarmeprisen er uændret og holdes i ro. HOFOR, som leverer fjernvarmen til


Drikkevand fra HOFOR har god kvalitet
HOFOR, som forsyner en mio. borgere i hovedstadsområdet med vand, fandt i 2018 det nye pesticid DMS i både vandboringer og drikkevand. Flere boringer blev straks lukket, og vandproduktionen lagt om. I dag har alt


Status for fund af DMS i HOFORs forsyningsområde
Drikkevand fra HOFOR har god kvalitet. Vi tjekker systematisk for DMS og andre pesticider på alle vores vandværker og kildepladser. Nye undersøgelser fra ‘De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland’ (GEUS), viser at DMS


Blødere vand i Brøndby gør hverdagen lettere
Fordelene er store, når man fjerner kalk fra det hårde drikkevand i hovedstadsområdet. En ny undersøgelse fra DTU bekræfter, at blødere vand kan spare masser af arbejdstimer, samtidig med at det skåner miljøet. I Brøndby


FINGERPLAN: Samarbejde om klimasikring mod oversvømmelser er helt nødvendigt – og allerede i gang
Kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er allerede langt med et tværgående samarbejde om skybrudssikring. Der er derfor gode, konkrete erfaringer at bygge videre på i den arbejdsgruppe, regeringen vil nedsætte om tværkommunal klimasikring. Regeringens forslag


Der vil stadig være varme, hvis Svanemølleværket bliver til Danmarks Tekniske Museum
Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn med henblik på at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at omdanne de ikoniske bygninger i Nordhavn til Danmarks Tekniske Museum, som i dag


Giver blødere vand flere huller i tænderne?
Svaret er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at god tandhygiejne, brug af fluortandpasta og regelmæssige tandlægebesøg er den vigtigste indsats mod huller i tænderne. Hvor hårdt eller blødt, vandet er, har mindre betydning. Blødere vand, dvs.


Københavns bygas bliver nu endnu mere CO2-neutral
Det kan hverken ses eller lugtes, men Københavns bygas, som 300.000 københavnere hver dag laver mad på, er lige blevet endnu mere CO2-neutral. HOFOR har nemlig købt et opgraderingsanlæg på Avedøre Holme, der sikrer en


Borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
Tirsdag aften holdt HOFOR og Frederiksberg Forsyning et borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, især om de miljømæssige konsekvenser. HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal anlægge en 1,3 km lang tunnel, som skal lede skybrudsvand


Julefedt kan stoppe din kloak
Julen er nær, og vi skal snart hygge os med and, gås og flæskesteg fra ovnen. Men pas på fedtet. Det kan skabe propper i afløb og kloak. Hæld det ikke i afløbet. Fedtet vil


Københavnerne får nu mere miljøvenlig varme fra Lygten Varmeværk
Udefra ligner varmeværket midt på Nørrebro sig selv. Men indeni har værket gennemgået en kæmpe ombygning, og står nu klar til at levere mere miljøvenlig vandbaseret fjernvarme til københavnerne, når der er spidsbelastning på fjernvarmenettet


Årets kedeligste julegave er i virkeligheden den bedste
Læg en gang rørskåle til isolering af hjemmets varmerør under juletræet i år. Indrømmet, det lyder ikke umiddelbart som nogen ønskegave, men den lidt kedelige pakke, kan vise sig rigtig god i længden. Du sparer


Nu går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnel under Strandboulevarden
Kort efter nytår går HOFOR i gang med at etablere de 4 skakte med tilhørende byggepladser, der skal til for at lave en skybrudstunnel under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej. For at gøre klar til


Lun melding til alle københavnere: Uændret pris på fjernvarme, vand og bygas i 2019
Københavnernes samlede udgift til vand, varme, bygas og afledning af spildevand er uændret i 2019. Samtidig får københavnerne en stadig grønnere fjernvarme. Næste år er den 80 procent CO2-neutral. Der er godt nyt til de


Godt nyt om vand: Uændret vandregning i næsten alle HOFORs otte ejerkommuner
I fem af kommunerne stiger prisen i 2019 slet ikke, mens den i de øvrige tre kommuner kun stiger med to procent. Der er godt nyt til HOFORs en million vandforbrugere. Vandregningen, som også dækker


Dragør: Status for situationen på Dragør Vandværk
Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet den sundhedsmæssige effekt af den forurening af drikkevandet, som blev konstateret den 23. oktober. Forbrugere i et mindre område ved Dragør Vandvæk observerede sen eftermiddag tirsdag den 23. oktober


Prioriteret kørsel i Toldbodgade frem til marts
Fra starten af november og frem til marts 2019 vil der været prioriteret kørsel i Toldbodgade i København HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skal renovere en større underjordisk afløbsinstallation i Toldbodgade ved Amaliehaven. Mens arbejdet står på


Skån kloakken: Kom fedt fra mortensaften i en skål
På lørdag er det mortensaften, og der er tradition for at spise and eller gås denne dag. HOFOR råder i den anledning til, at du gemmer fedtet fra fjerkræet i en skål i stedet for


Hvilken kunde har bedst styr på det kolde vand?
Prisuddeling: Traditionen tro kårer HOFOR årets mest effektive fjernkølekunde. Der er nemlig både gevinst for klimaet og for kundens pengepung, når det kolde vand bliver udnyttet optimalt. d’Angleterre var i 2017 bedst til at styre


Status for situationen på Dragør Vandværk
Årsagen til, at vandet tidligere på ugen lugtede mærkeligt i et mindre område omkring Dragør Vandværk, er nu fundet. Det skyldtes et gulvafløb på vandværket, hvorigennem der kunne trænge lugt ind. Lørdag tjekkede HOFOR ledningerne


Invitation: Vær med, når vi indvier det nye, moderne spildevandscenter på Smedeholm i Herlev
Den 5. november kl. 10.00 er der grund til begejstring på Smedeholm nr. 4-6. Vi indvier nemlig et moderne, fleksibelt og fremtidssikret spildevandscenter, der er klar til at blive indtaget af mandskabet. Driftscenteret, der har


Nyt om Dragør Vandværk
HOFOR undersøger lørdag råvandsledningerne i Dragør for utætheder. Det sker ved at hæve vandtrykket i ledningerne samt med hjælp fra en robot og ufarlig ”teaterrøg”. HOFOR beder også om borgernes hjælp i opsporingsarbejdet. HOFOR er


Innovativ rensning af vejvand i Ørestad
Et unikt renseanlæg i Ørestad har set dagens lys. Den innovative renseteknik, der er opfundet af en forsker fra Københavns Universitet, er første storskalaforsøg på at løse de problemer, byerne har med vejvand, der forurener


Nu sluttes rørene til den nye pumpestation på Kløvermarksvej
Det er en del af et nøje planlagt arbejde, der skal sikre at 2/3 af spildevandet fra København kan ledes væk mange år ud i fremtiden. HOFOR er i gang med at udskifte den 117


Gamle vindmøller får nyt liv som hoteller
Hos REn Energi Lolland (REEL) har de fået ideen til et nyt vartegn for Lolland. Et vartegn der samtidig kan bruges som overnatningssted: gamle vindmøller. HOFOR, der får en stor del af sin grønne strøm


Presseinvitation: VÆR MED NÅR VI INDVIER DEN NYE THORSMINDE VINDMØLLEPARK
Parkens tre møller begyndte i år at snurre, og det fejrer vi sammen med byrødder, lodsejere, naboer, andelshavere, interesserede borgere og samarbejdspartnere ved en festlighed fredag den 5. oktober kl. 14.00 – ca. 17.00 på


Gas – den hemmelige ingrediens i at nedbryde fordomme
Bor speltmødrene kun på Østerbro? Har alle på Amager lændetattoo? Og er Frederiksberg udelukkende beboet af ældre damer med blåt hår? Der er mange fordomme på kryds og tværs af bydelene i vores hovedstad. I


Sparetip: Tænd langsomt op for varmen snart
Efter en rekordvarm sommer er det nok de færreste, der er helt klar til snart igen at tænde for varmen i radiatorerne. Men en ny fyringssæson er i sigte, og der er mange penge at


Tag din familie med til Åbent Hus på ENERGI & VAND d. 9. september 2018!
Tag din familie med til Åbent Hus på ENERGI & VAND søndag den 9. september. Her kan du kravle en tur igennem toilettet og lege i kloakken, bage pandekager på solparabol, klappe en krebs, fiske


HOFOR støtter bierne
Honningbierne har hele sommeren summet flittigt på HOFORs grønne pletter i Valby, og nu er årets honninghøst i hus: I alt 500 kilo har Bybi hentet i de 25 bistader hos HOFOR. “Vi vil gerne


Rekordvarm sommer: Flere af Københavns hoteller holdes kølige med havvand
Varmere somre og et større behov for aircondition behøver ikke betyde traditionelle airconditionanlæg på alle husfacader i vores hovedstad. København er nemlig førende på miljøvenlig fjernkøling, og denne sommer er 4000 hotelværelser i hovedstaden blevet


HOFOR ophæver forbud mod vanding af offentlige græsplæner
Temperaturen er faldet, regnen er begyndt at falde – og vandforbruget er normaliseret. Derfor kan HOFOR nu ophæve de begrænsninger for brug af drikkevand til vanding, som har været gældende siden mandag den 9. juli.


Det lyder fjollet, men det er NU, du skal tjekke dit varmeanlæg
Det sidste du tænker på her i sommervarmen er nok dit varmeanlæg. Men faktisk er det netop nu, at du bør tjekke, om også din varmtvandsbeholder sveder lidt rigeligt. Mange familier har nemlig for høje


Vandingsforbud: Gælder nu kun i dagtimerne
Siden mandag den 9. juli har der i HOFORs forsyningsområde været forbud mod at bruge drikkevand til vanding af offentlige græsplæner, herunder fodbold- og golfbaner. Fra tirsdag den 17. juli gælder forbuddet kun i dagtimerne.


Vandingsforbud på offentlige græsplæner
HOFOR udsendte mandag vandingsforbud til sine otte ejerkommuner. Forbuddet gælder offentlige græsplæner, herunder parker, golf- og fodboldbaner, der lige nu ikke må vandes med drikkevand fra HOFOR. Samtidig opfordrer vi private kunder om at vise


Jesper Elkjær mod solrigt vandeventyr
Pr. 1. august udskifter HOFORs Jesper Elkjær Ørestaden i København med solrige Silicon Valley i Californien, hvor han de kommende to år skal arbejde for The Trade Council’s Water Technology Alliance (WTA). Her skal han


Nye regnvandsbede beskytter mod oversvømmelse
Næste gang regnen falder tungt over Valby, er beboerne på Erik Ballings Vej 4 bedre beskyttet mod oversvømmelser takket været tre nye regnvandsbede foran ejendommen. Samtidig har beboerne og deres naboer fået udskiftet et stykke


HOLD på vandet – tørken giver problemer
Den aktuelle tørke kan give problemer. Derfor opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, alle sine forbrugere til at spare på vandet. Undlad at vande græsplænen og fylde store badebassiner med vand. Brug en vandkande når du vander


Sådan sparer du 2000 liter vand om året
Succesfuldt forsøg i SABs boligforening Jyllandshuse i Vanløse: 2.000 liter rent drikkevand – så meget kan en lejlighed i Jyllandshuse spare om året, uden at beboerne behøver at gøre noget selv, takket været en god


Presseinvitation: Rødby Fjord III
VÆR MED NÅR VI INDVIER DEN NYE RØDBY FJORD III VINDMØLLEPARK 26. JUNI kl. 14.00 Parkens otte møller begyndte at snurre i år, og det fejrer vi sammen med byrødder, lodsejere, naboer, andelshavere, interesserede borgere


Hårdheden på vandet i Brøndby kan stige lidt i varme, tørre perioder
Maj og juni har været usædvanligt varme og tørre, og den lange periode med meget varmt vejr har betydet, at forbrugerne bruger cirka 20 % mere vand end normalt, fx til kolde brusebade, havevanding og


Saltskylstoiletter
Miljøvenlige toiletter med saltvandsskyl afprøves i Nordhavn 250 beboere i Nordhavn sparer over 1,5 millioner liter rent drikkevand om året, fordi de nu skyller deres toiletter ud med saltholdigt grundvand. Københavns Kommune og HOFOR afprøver


Fund af stoffet DMS på vandværker i Dragør og Hvidovre
Prøver viser, at drikkevandet i Dragør og Hvidovre har et for højt indhold af stoffet DMS, der stammer fra pesticider. Vi har lukket af for det forurenede vand, så alle forbrugere kan være trygge ved


Derfor kan du hoppe i havnen!
Der findes næsten ikke noget bedre end en kold dukkert med de temperaturer vi oplever i disse dage – også midt i byen. Fra 1. juni er alle Københavns havnebade endeligt åbne for sæsonen. Men


Er du parat til skybrud?
Sommeren er sæson for skybrud, og tiden er inde til at beskytte sig mod dyre vandskader. Vildere og vildere. Det er hvad DMI og klimaeksperterne har at sige om den danske sommer, der de senere


Tag din familie med til Åbent Hus på ENERGI & VAND d. 3. juni 2018!
Tag din familie med til Åbent Hus på ENERGI & VAND den 3. juni! Her kan du kravle en tur igennem toilettet og lege i kloakken, bage pandekager på solparabol, klappe en krebs, fiske smådyr


Nu går dampen for alvor af København
Det var ikke kun Norges nationaldag, der blev fejret den 17. maj i år. Samme dag kunne københavnerne fejre en vigtig milepæl i det store og teknisk udfordrende projekt med at skifte dampen i hele


Brug byens vandposte i det gode vejr
Er du klar over, at der er masser af vandposte rundt om i byen, hvor du kan slukke tørsten i koldt postevand – helt gratis og med god samvittighed overfor miljøet? Så tag drikkedunken med,


Brunt vand kan forekomme i Herlev
Brandhaneeftersyn Beredskab Øst efterser i øjeblikket Herlev kommunes brandhaner. Brandhaneeftersynene foretages på hverdage mellem 09:00 og 15:30 samt lørdage mellem 9:00 og 12:00. Arbejdet forventes afsluttet henover sommeren. Eftersynet af brandhanerne kan medføre, at vandet


Print denne side