Nyheder

Følg med i vores arbejde. Her kan du se den samlede liste med nyheder fra HOFOR.HOFOR viser vejen: Bygas stærkt på vej mod 50 pct. CO2-neutralitet
HOFOR tager ambitionen om, at København skal være 100 pct. CO2-neutral i 2025 meget alvorligt. Det gælder på alle HOFORs forsyningsområder, herunder bygassen, hvor man uden at blinke går efter, at bygassen skal være 100


Sidste tur under motorvejen
Mandag 5. august lukker HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, for adgang til den gangtunnel, der fører under motorvejen ved Ryparken station. Det sker som et led i en plan for at mindske antallet af oversvømmelser i viadukten.


Klimakunst under parkeringsarealet
Parkeringsarealet ved Nørregård på Horsedammen i Brøndby er ved at blive indrettet til at opsamle, forsinke og transportere regnvand. De orange tunnelbuer, som transporterer vandet, bliver lagt nu, og lyset gennem buerne er nærmest et


Fjernkøling er kommet til Ørestad
HOFOR har lige idriftsat en helt ny fjernkølecentral, så de mange store ejendomme i Ørestad nu kan vælge at blive kølet på den miljøvenlige måde. Fjernkølecentralen er tegnet af Gottlieb Paludan Architects. Rundt om den


Sommerluk for varmeanlægget og spar penge og CO2
Københavns Kommune sommerlukker for varmeanlægget i mange af deres ejendomme og sparer både penge og CO2. Men også villaejere kan spare ved at sommerlukke, nu hvor de lunere temperaturer har meldt sig – op til


Brug byens vandposte i det gode vejr
Er du klar over, at der er masser af vandposte rundt om i København, hvor du kan slukke tørsten i koldt postevand – helt gratis og med god samvittighed overfor miljøet? Så tag drikkedunken med,


Varm sommer bidrager til endnu et rekord-regnskab for HOFOR Fjernkøling
Efter en lang og varm sommer i 2018 har HOFOR Fjernkøling A/S leveret det bedste årsregnskab nogensinde. En række nye store aftaler med blandt andre Bygningsstyrelsen og Danske Banks nye hovedsæde gør, at selskabet nu


Danmarks største pumpestation fik en festlig indvielse
Pumpestationen, der sørger for, at byens spildevand bliver ledt videre ud til rensning, har vital betydning for København og Frederiksberg. Derfor var både Københavns stedfortrædende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg


Regnen kommer – hvad gør du?
Sommeren er sæson for skybrud, og tiden er inde til at beskytte boligen mod dyre vandskader. De voldsomme skybrud, der kan ramme hovedstadsområdet i sommerhalvåret, kan koste mange penge og ødelægge ting, du holder af.


Send dit varmeanlæg på ferie nu og spar 1.000 kroner
Dit varmeanlæg har – ligesom du selv – brug for sommerferie. Det kræver blot et drej på sommerventilen at give anlægget lidt fri – og det kan med fordel være allerede nu. En familie i


Fjernvarmeselskaber indbyder private energiaktører til at tage roret i geotermiens næste fase i hovedstaden
HOFOR, CTR og VEKS rækker hånden ud til et samarbejde med store virksomheder med risikovillig kapital og den nødvendige knowhow for at bringe udviklingen af klimavenlig geotermi ind i den næste fase. Der sker rigtig


Falske sms’er fra ”Fjernvarme” i omløb
Hvis du har modtaget en sms med en regning fra ”Fjernvarme”, er sms´en ikke fra HOFOR. Vi har fået henvendelser fra flere kunder, der har modtaget sms’er fra en afsender, som udgiver sig for at


Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i HOFORs drikkevand
Vandprøver fra alle HOFORs 14 vandværker er blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Stoffet er ikke blevet fundet i nogen af prøverne. Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 fremsendt brev om, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal


HOFOR undersøger for chlorothalonil-amidsulfonsyre på vores vandværker
De første prøver viser ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre. I HOFOR har vi taget de første prøver på vores vandværker og sendt til test på laboratorier. Prøverne er taget løbende, og resultater kommer derfor også ind


Så er det nu, du skal lukke langsomt for varmen og spare penge
Påsken står for døren – og det betyder ferie og forårsfornemmelser for mange. Brug 5 minutter i ferien på at skrue langsomt ned for varmen på både radiatorer og dit varmeanlæg. Som villaejer kan du


7000 københavnere hjælper HOFOR med at gøre fjernvarmen grønnere
Hvordan gør de så det? Faktisk ved at gøre præcis det samme, som de plejer. Forsøg i Nordhavn, hvor HOFOR kan skrue kortvarigt ned for fjernvarmen til bygninger, har vist sig så stor en succes,


Ny Praktikpladspris går til HOFOR
Nyhed udsendt af Dansk Industri. HOFOR gør, hvad de kan, for at deres lærlinge skal trives i virksomheden. For eksempel begynder alle lærlinge den samme dag, så de oplever et fællesskab fra start. Og virksomheden


Stor varmepumpe kobles nu til Storkøbenhavns fjernvarmenet
Tirsdag den 2. april kunne teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen indvie en central teknologi i fremtidens energisystem, nemlig en ny stor demonstrations varmepumpe. Varmepumpen skal udnytte varmen fra både hav- og spildevand. Varmen sendes


Ny chef for Fjernkøling i HOFOR
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, ansætter maskinmester Jakob Thanning som ny chef for Fjernkøling. Jakob Thanning bliver ansvarlig for at sikre fortsat vækst og udvikling af fjernkøleområdet, så endnu flere dele af København kan få miljøvenlig køling


Vindmøllevinger kan blive billigere
Reparation af store vindmøllevinger udgør en stærkt voksende udgiftspost. HOFOR, som i disse år opfører mange store vindmøller, er derfor gået med i et projekt, der skal nedbringe omkostningerne til reparation af vingerne – og


HOFOR øger samarbejdet med SKAT i bekæmpelsen af sort arbejde
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, tager nu til genmæle efter beskyldninger om, at det er virksomhedens skyld, at 150 ansatte i fire udenlandske virksomheder på en byggeplads på Amagerværket, BIO4, der drives af HOFOR, ikke har betalt


Verdens Vanddag 22. marts
Sådan beskytter vi drikkevandet sammen “Det er ikke noget, vi dagligt tænker på. Men det er et fantastisk privilegium, at vi her i hovedstadsområdet og resten af Danmark hver eneste dag året rundt kan åbne


Store energibesparelser giver pris til afdeling i AAB
Ledende ejendomsfunktionær Martin Engelbrecht og AAB afdeling 37 vinder energi-hædersprisen Den Gyldne Termostat. Prisen, der uddeles af forsyningsselskabet HOFOR, gives til en person, som har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for


Hvem får årets fornemme energipris
Energiverdenens svar på en Oscar, Den Gyldne Termostat, uddeles den 12. marts 2019, til en person, der har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for at udvikle og udbrede intelligent energistyring. Prisuddeling


Nu er Gudrun i gang med at gnave sig gennem Hvidovre
Tunnelboremaskinen Gudrun har sat sine tænder i Hvidovres undergrund for at tunnelere langs med Damhusåen, og de første meter er gået godt. Hun er stor, gul og fyldt med underskrifter fra både børn og borgmesteren


Nu går den gamle pumpe på pension
Den gamle pumpestation på Kløvermarksvej takker nu af efter 117 års tro tjeneste. Det nye, stærke og fremtidssikrede anlæg, som HOFOR har opført på grunden, er nemlig taget i drift. Pumpestationen er en af landets


Varmepriser: Ingen prisstigninger i København
Mange fjernvarmeselskaber sætter i år prisen på fjernvarme i vejret, fordi et statsligt tilskud falder bort. Men Københavns 600.000 borgere kan være rolige: fjernvarmeprisen er uændret og holdes i ro. HOFOR, som leverer fjernvarmen til


Drikkevand fra HOFOR har god kvalitet
HOFOR, som forsyner en mio. borgere i hovedstadsområdet med vand, fandt i 2018 det nye pesticid DMS i både vandboringer og drikkevand. Flere boringer blev straks lukket, og vandproduktionen lagt om. I dag har alt


Status for fund af DMS i HOFORs forsyningsområde
Drikkevand fra HOFOR har god kvalitet. Vi tjekker systematisk for DMS og andre pesticider på alle vores vandværker og kildepladser. Nye undersøgelser fra ‘De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland’ (GEUS), viser at DMS


Blødere vand i Brøndby gør hverdagen lettere
Fordelene er store, når man fjerner kalk fra det hårde drikkevand i hovedstadsområdet. En ny undersøgelse fra DTU bekræfter, at blødere vand kan spare masser af arbejdstimer, samtidig med at det skåner miljøet. I Brøndby


FINGERPLAN: Samarbejde om klimasikring mod oversvømmelser er helt nødvendigt – og allerede i gang
Kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er allerede langt med et tværgående samarbejde om skybrudssikring. Der er derfor gode, konkrete erfaringer at bygge videre på i den arbejdsgruppe, regeringen vil nedsætte om tværkommunal klimasikring. Regeringens forslag


Der vil stadig være varme, hvis Svanemølleværket bliver til Danmarks Tekniske Museum
Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn med henblik på at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at omdanne de ikoniske bygninger i Nordhavn til Danmarks Tekniske Museum, som i dag


Giver blødere vand flere huller i tænderne?
Svaret er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at god tandhygiejne, brug af fluortandpasta og regelmæssige tandlægebesøg er den vigtigste indsats mod huller i tænderne. Hvor hårdt eller blødt, vandet er, har mindre betydning. Blødere vand, dvs.


Københavns bygas bliver nu endnu mere CO2-neutral
Det kan hverken ses eller lugtes, men Københavns bygas, som 300.000 københavnere hver dag laver mad på, er lige blevet endnu mere CO2-neutral. HOFOR har nemlig købt et opgraderingsanlæg på Avedøre Holme, der sikrer en


Borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
Tirsdag aften holdt HOFOR og Frederiksberg Forsyning et borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, især om de miljømæssige konsekvenser. HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal anlægge en 1,3 km lang tunnel, som skal lede skybrudsvand


Julefedt kan stoppe din kloak
Julen er nær, og vi skal snart hygge os med and, gås og flæskesteg fra ovnen. Men pas på fedtet. Det kan skabe propper i afløb og kloak. Hæld det ikke i afløbet. Fedtet vil


Københavnerne får nu mere miljøvenlig varme fra Lygten Varmeværk
Udefra ligner varmeværket midt på Nørrebro sig selv. Men indeni har værket gennemgået en kæmpe ombygning, og står nu klar til at levere mere miljøvenlig vandbaseret fjernvarme til københavnerne, når der er spidsbelastning på fjernvarmenettet


Årets kedeligste julegave er i virkeligheden den bedste
Læg en gang rørskåle til isolering af hjemmets varmerør under juletræet i år. Indrømmet, det lyder ikke umiddelbart som nogen ønskegave, men den lidt kedelige pakke, kan vise sig rigtig god i længden. Du sparer


Nu går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnel under Strandboulevarden
Kort efter nytår går HOFOR i gang med at etablere de 4 skakte med tilhørende byggepladser, der skal til for at lave en skybrudstunnel under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej. For at gøre klar til


Lun melding til alle københavnere: Uændret pris på fjernvarme, vand og bygas i 2019
Københavnernes samlede udgift til vand, varme, bygas og afledning af spildevand er uændret i 2019. Samtidig får københavnerne en stadig grønnere fjernvarme. Næste år er den 80 procent CO2-neutral. Der er godt nyt til de


Godt nyt om vand: Uændret vandregning i næsten alle HOFORs otte ejerkommuner
I fem af kommunerne stiger prisen i 2019 slet ikke, mens den i de øvrige tre kommuner kun stiger med to procent. Der er godt nyt til HOFORs en million vandforbrugere. Vandregningen, som også dækker


Dragør: Status for situationen på Dragør Vandværk
Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet den sundhedsmæssige effekt af den forurening af drikkevandet, som blev konstateret den 23. oktober. Forbrugere i et mindre område ved Dragør Vandvæk observerede sen eftermiddag tirsdag den 23. oktober


Prioriteret kørsel i Toldbodgade frem til marts
Fra starten af november og frem til marts 2019 vil der været prioriteret kørsel i Toldbodgade i København HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skal renovere en større underjordisk afløbsinstallation i Toldbodgade ved Amaliehaven. Mens arbejdet står på


Skån kloakken: Kom fedt fra mortensaften i en skål
På lørdag er det mortensaften, og der er tradition for at spise and eller gås denne dag. HOFOR råder i den anledning til, at du gemmer fedtet fra fjerkræet i en skål i stedet for


Hvilken kunde har bedst styr på det kolde vand?
Prisuddeling: Traditionen tro kårer HOFOR årets mest effektive fjernkølekunde. Der er nemlig både gevinst for klimaet og for kundens pengepung, når det kolde vand bliver udnyttet optimalt. d’Angleterre var i 2017 bedst til at styre


Status for situationen på Dragør Vandværk
Årsagen til, at vandet tidligere på ugen lugtede mærkeligt i et mindre område omkring Dragør Vandværk, er nu fundet. Det skyldtes et gulvafløb på vandværket, hvorigennem der kunne trænge lugt ind. Lørdag tjekkede HOFOR ledningerne


Invitation: Vær med, når vi indvier det nye, moderne spildevandscenter på Smedeholm i Herlev
Den 5. november kl. 10.00 er der grund til begejstring på Smedeholm nr. 4-6. Vi indvier nemlig et moderne, fleksibelt og fremtidssikret spildevandscenter, der er klar til at blive indtaget af mandskabet. Driftscenteret, der har


Nyt om Dragør Vandværk
HOFOR undersøger lørdag råvandsledningerne i Dragør for utætheder. Det sker ved at hæve vandtrykket i ledningerne samt med hjælp fra en robot og ufarlig ”teaterrøg”. HOFOR beder også om borgernes hjælp i opsporingsarbejdet. HOFOR er


Innovativ rensning af vejvand i Ørestad
Et unikt renseanlæg i Ørestad har set dagens lys. Den innovative renseteknik, der er opfundet af en forsker fra Københavns Universitet, er første storskalaforsøg på at løse de problemer, byerne har med vejvand, der forurener


Nu sluttes rørene til den nye pumpestation på Kløvermarksvej
Det er en del af et nøje planlagt arbejde, der skal sikre at 2/3 af spildevandet fra København kan ledes væk mange år ud i fremtiden. HOFOR er i gang med at udskifte den 117


Gamle vindmøller får nyt liv som hoteller
Hos REn Energi Lolland (REEL) har de fået ideen til et nyt vartegn for Lolland. Et vartegn der samtidig kan bruges som overnatningssted: gamle vindmøller. HOFOR, der får en stor del af sin grønne strøm


Presseinvitation: VÆR MED NÅR VI INDVIER DEN NYE THORSMINDE VINDMØLLEPARK
Parkens tre møller begyndte i år at snurre, og det fejrer vi sammen med byrødder, lodsejere, naboer, andelshavere, interesserede borgere og samarbejdspartnere ved en festlighed fredag den 5. oktober kl. 14.00 – ca. 17.00 på


Gas – den hemmelige ingrediens i at nedbryde fordomme
Bor speltmødrene kun på Østerbro? Har alle på Amager lændetattoo? Og er Frederiksberg udelukkende beboet af ældre damer med blåt hår? Der er mange fordomme på kryds og tværs af bydelene i vores hovedstad. I


Sparetip: Tænd langsomt op for varmen snart
Efter en rekordvarm sommer er det nok de færreste, der er helt klar til snart igen at tænde for varmen i radiatorerne. Men en ny fyringssæson er i sigte, og der er mange penge at


Tag din familie med til Åbent Hus på ENERGI & VAND d. 9. september 2018!
Tag din familie med til Åbent Hus på ENERGI & VAND søndag den 9. september. Her kan du kravle en tur igennem toilettet og lege i kloakken, bage pandekager på solparabol, klappe en krebs, fiske


HOFOR støtter bierne
Honningbierne har hele sommeren summet flittigt på HOFORs grønne pletter i Valby, og nu er årets honninghøst i hus: I alt 500 kilo har Bybi hentet i de 25 bistader hos HOFOR. “Vi vil gerne


Rekordvarm sommer: Flere af Københavns hoteller holdes kølige med havvand
Varmere somre og et større behov for aircondition behøver ikke betyde traditionelle airconditionanlæg på alle husfacader i vores hovedstad. København er nemlig førende på miljøvenlig fjernkøling, og denne sommer er 4000 hotelværelser i hovedstaden blevet


Print denne side