Karriere i HOFOR

Dit engagement og dine kompetencer er vores vigtigste redskab, når vi skal udfolde vores vision om at skabe bæredygtige byer.

To kolleger står i HOFOR-fjernvarmetunnel

Som medarbejder i HOFOR er du med til at skabe rammerne for din karriere både løbende og via den årlige udviklingssamtale med din nærmeste leder. Her vil I sammen aftale, hvad du skal arbejde med det kommende år, og hvad det vil kræve af nye færdigheder og viden.

Karriereveje

HOFOR har en karriereudviklingsmodel, der med tre forskellige spor lægger op til, at du kan gøre karriere inden for følgende områder:

  • Leder
  • Projektleder
  • Specialist

Med karrieremodellen får du en ramme med mulighed for at realisere dine ambitioner og potentiale i samspil med din daglige leder.

Talentudviklingsforum

Medarbejdere med ledelsestalent kan blive udvalgt til at deltage i HOFORs Talentudviklingsforum. De udvalgte talenter vil gennemgå et udviklingsforløb med blandt andet uddannelse, karrierecoaching og deltagelse i lederopgaver.

God ledelse

God ledelse er et vigtigt fokuspunkt i HOFOR. Som leder udarbejder du en udviklingsplan i samspil med din chef, og du får løbende feedback på din lederrolle.

Hvis du er helt ny leder, deltager du i et eksternt lederudviklingsforløb, hvor du bliver klædt på til at varetage lederrollen.

Hvis du allerede har ledelseserfaring, målretter vi din udvikling gennem eksempelvis individuel ledersparring, coaching eller eksterne ledernetværk. Du får også mulighed for at deltage i et lederudviklingsforløb for erfarne ledere.Print denne side