Skjult FaceBook tracking ikon Nyt uddannelsestilbud VVS'ere - HOFOR

Nyt uddannelsestilbud VVS’ere

HOFOR er i samarbejde med ETIE og Dansk Fjernvarme klar til at lancere et nyt uddannelseskoncept i starten af 2021.

Kurset hedder ”HEAT – service på store fjernvarmeanlæg” og skal ved at kombinere driftsdata og klassisk eftersyn være med til at sikre en målrettet og mere effektiv service af kundernes anlæg. Konceptet vil blive tilbudt som et landsdækkende uddannelsesforløb, der strækker sig over 3 dage. Der veksles mellem teori og opgaveløsning og hele uddannelsesforløbet afsluttes med en multiple choice test med krav om beståelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til VVS’ere, som har en relevant erhvervsfaglig uddannelse som VVS-energimontør, rørlægger eller anden uddannelse. Desuden skal deltagerne have bestået en prøve som kvalificerer til at et opnå FjR-bevis, eller på anden måde have opnået kompetencer til at udføre service på større fjernvarmeanlæg.

Kompetenceløft

Efter kurset vil VVS’eren være i stand til at kunne indregulere anlæg for fjernvarme og brugsvand i større ejendomme. Det betyder, at VVS’eren vil kunne vurdere behovet for service samt kunne indregulere, fejlfinde og udføre serviceeftersyn på større fjernvarmeanlæg. VVS’eren vil dermed kunne give gode råd til energioptimering og indregulering af varme- og brugsvandsanlæg, så der kan realiseres energibesparelser hos kunderne. Som konceptejer ønsker HOFOR at følge uddannelsen tæt og fortsætter derfor i en referencegruppe, der sikrer løbende videreudvikling af kurset.

Tilmelding

For at holde deltagerprisen nede, vil kurset blive udbudt i AMU-regi med en forventet egenbetaling på 378 kr. inkl. VEU-godtgørelse (og tilskud fra VVS-kompetencefonden) i kursusperioden. Re-certificering vil være mulig efter hvert 5. år. Kurset vil være at finde i AMU-kursuskatalog for VVS’ere, der udsendes i januar 2021 til alle medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet og VVS-virksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Derudover vil kurset også kunne findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside, som ligeledes vil synliggøre uddannelsen og behovet for øget kompetenceudvikling hos medlemmernes samarbejdspartnere inden for VVS-området.

Positivliste

Efter gennemførelse af kurset vil det være muligt at komme på en positivliste, som kan hjælpe varmeselskabernes kunder til at finde de servicevirksomheder, som de ønsker at indgå et samarbejde med. Positivlisten vil blive drevet af Dansk Fjernvarme, men det vil være deltagerens eget ansvar at dokumentere deres certificering efter kurset er gennemført.