Varm sommer bidrager til endnu et rekord-regnskab for HOFOR Fjernkøling

Efter en lang og varm sommer i 2018 har HOFOR Fjernkøling A/S leveret det bedste årsregnskab nogensinde. En række nye store aftaler med blandt andre Bygningsstyrelsen og Danske Banks nye hovedsæde gør, at selskabet nu er oppe på 84 kunder i København.

Tilgangen af nye kunder forventes at fortsætte i 2019, så endnu flere dele af København kan få miljøvenlig køling i rørene og hovedstaden spare mere CO2.

Billede af rør under jorden
HOFOR Fjernkøling A/S øger igen omsætningen i 2018 viser nyt årsregnskab. 84 store ejendomme får nu fjernkøling fra HOFOR. Omsætningen var på cirka 60,3 millioner kroner og årets resultat 13,8 millioner kroner. Det er en flot fremgang i omsætningen i forhold til 2017. Balancesummen er i alt på cirka 696 millioner kroner, heraf materielle anlægsaktiver på 615 millioner kroner.

“2018 blev endnu et godt år for udbredelsen af fjernkøling i hovedstaden til gavn for både CO2-regnskab, byliv og vores klima. Sommeren sidste år har understreget behovet for køling i byerne til offentlige ejendomme og erhvervsbygninger, som eksempelvis hoteller. Med fjernkøling udleder kunderne mindre CO2 og slipper for lokale airconditionanlæg på byens tage og husfacader”, fortæller chef for Fjernkøling i HOFOR, Jakob Thanning.

Han understreger, at hele overskuddet fra 2018 vil blive brugt til at optimere produktionen og ekspandere, så endnu flere ejendomme i København kan få glæde af fordelene ved fjernkøling.

Temperaturer stiger – det samme gør behov for køling

Fjernkøling er inspireret af det velfungerende fjernvarmesystem i København. Man sender køling ud til offentlige ejendomme og erhvervsbygninger med et stort kølebehov via et kollektivt system af rør i jorden. Kunderne slipper for både pladskrævende lokale køleanlæg og risikoen for nedbrud og uventede reparationer ved at have sit eget køleanlæg. Kølingen fra HOFOR produceres med hjælp fra havvandet i Københavns Havn og kan nedsætte CO2-udledningen med næsten 70% i forhold til traditionelle kølesystemer.

“Efterspørgslen på køling var høj sidste sommer, og selv når temperaturen på badevandet i Københavns Havn nogle dage nåede 27 grader, var forsyningen af fjernkøling helt stabil, og vores fjernkølecentraler fungerede optimalt. Temperaturerne i byerne forventes at stige, så vi kan regne med en øget efterspørgsel på køling i storbyer verden over. Det kalder på gode og bæredygtige løsninger på kølebehovet, og her er fjernkøling et rigtigt godt bud”, fortæller Jakob Thanning.

Fjernkøling er en grøn eksportvare

Udlandet har også fået øjnene op for HOFOR Fjernkøling A/S. Forretningsmodellen for fjernkøling i Danmark viser, at der kan drives en forsyning på markedsvilkår, hvor overskuddet bliver i selskabet til gavn for kunderne.

“Dette årsregnskab viser endnu en gang, at vi har fået skabt en sund og stabil vækst på et område, hvor der i fremtiden vil være endnu større efterspørgsel – ikke kun i København men også i storbyer over hele verden. Med en solid forretningsmodel og fleksible rammevilkår for fjernkøling i Danmark, har vi de bedste forudsætninger for at vise, at systemet kan overføres til udlandet. Derfor er vi glade for, at der er international interesse for fjernkøling, og hvordan HOFOR kan bidrage med at skabe CO2-besparelser i andre storbyer i hele verden”, slutter Jakob Thanning.

Billede af Jakob Thanning, chef for Fjernkøling

“2018 blev endnu et godt år for udbredelsen af fjernkøling i hovedstaden til gavn for både CO2-regnskab, byliv og vores klima”, siger Jakob Thanning, chef for Fjernkøling i HOFOR.

Fakta om fjernkøling

  • I København har HOFOR udnyttet, at landets hovedstad er en kystby og skabt et kollektivt, miljøvenligt fjernkølingssystem som benytter sig af det omkringliggende kolde havvand til at køle erhvervsbygninger og offentlige ejendomme.
  • 15 meter under jorden i København ligger to havvandskamre, der hiver havvandet ind til HOFORs kølecentraler for at lave fjernkøling.
  • Fjernkølingsteknologien er en teknologi, der minder om fjernvarme, og den er meget miljøvenlig, da den ikke udleder særlig meget CO2. Ledningsnettet udbygges løbende i takt med tilgangen af nye kunder i hele byen.
  • Fjernkøling fra HOFOR er ud over en stabil forsyning, med til at skabe merværdi for kunderne. Den enkelte ejendom har mulighed for at spare op til 40 procent på drifts- og investeringsomkostninger og op til 70 procent af CO2-udledningen.
  • Fjernkøleområdet fungerer på kommercielle rammevilkår, som giver det nødvendige fundament for at skabe en sund og holdbar forretning.
  • Omsætningen i 2018 var på cirka 60,3 millioner kroner og årets resultat 13,8 millioner kroner.
  • Balancesummen for fjernkøling i København er i alt på cirka 696 millioner kroner, heraf materielle anlægsaktiver på 615 millioner kroner.

Læs mere om fjernkølingPrint denne side