Der vil stadig være varme, hvis Svanemølleværket bliver til Danmarks Tekniske Museum

Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn med henblik på at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at omdanne de ikoniske bygninger i Nordhavn til Danmarks Tekniske Museum, som i dag er beliggende i Helsingør. HOFOR opretholder varmeforsyningen ved at bygge et mindre men langt mere moderne og effektivt fjernvarmeværk.

Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn i 2023. By & Havn ejer grunden, som Svanemølleværket ligger på, og Ørsted forlader lejemålet før tid, så By & Havn kan vurdere om der skal skabes plads til f.eks. kulturelle aktiviteter i kraftværksbygningerne. Parterne er derfor blevet enige om, at værket overdrages til By & Havn i 2023, som vil lave en tilbundsgående undersøgelse af bygningens muligheder for at kunne blive til Danmarks Tekniske Museum.

I dag ligger Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, men i fremtiden kan museet måske åbne dørene for langt flere mennesker, hvis det er muligt at flytte museet til København.

Varmeforsyningen opretholdes

I dag får HOFOR fjernvarme fra Svanemølleværket i perioder med spidbelastning på fjernvarmenettet, og vi skal derfor etablere ny varmeproduktionskapacitet som erstatning for produktionen på Svanemølleværket.

”Vi er glade for at kunne medvirke til og understøtte byens udvikling, og sikre, at det ikoniske værk kan få en ny funktion for københavnerne Svanemølleværket er en stor flot gammel industribygning, og det er kun en mindre del af værket der anvendes til varmeforsyning i dag,” fortæller administrerende direktør i HOFOR Lars Therkildsen.

Derfor ser HOFOR frem til, at bygge et mindre fjernvarmeværk, der erstatter det eksisterende Svanemølleværk. Et nyt værk, der er langt mindre i areal men moderne og effektivt og vil kunne levere høj forsyningssikkerhed til forbrugerne.

Den præcise placering og størrelse er endnu ikke besluttet.

”Vi skal nu bruge 2019 på at arbejde med udformningen af ny varmeproduktionskapacitet, der passer ind i byens fremtidige fjernvarmeforsyning – både teknisk og placeringsmæssigt. Vi kigger på flere løsninger – både el og gas – og hvordan et mere fleksibelt varmeforbrug kan spille aktivt ind, så det passer med HOFORs øvrige arbejde med at skabe fremtidens fleksible varmesystem,” siger Lars Therkildsen.

Forbrugerne vil ikke mærke ændringer i fjernvarmeprisen som følge af byggeriet.

<Print denne side