Prioriteret kørsel i Toldbodgade frem til marts

Fra starten af november og frem til marts 2019 vil der været prioriteret kørsel i Toldbodgade i København

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skal renovere en større underjordisk afløbsinstallation i Toldbodgade ved Amaliehaven. Mens arbejdet står på kan biltrafik kun passere i én retning ad gangen, såkaldt prioriteret kørsel.

Trafikken i Toldbodgade vil blive reguleret med skilte og lyssignaler.

Fodgængere og cyklister kan fortsat passere i begge retninger samtidigt, men vil blive dirigeret rundt om afspærringen, der placeres midt i fodgængerfeltet ved Amaliehaven og et stykke ind ad Frederiksgade.

Renoveringen foregår som led i en større skybrudssikring af Frederiksstaden og Bredgadekvarteret, hvorfra regnvand ved skybrud skal kunne ledes hurtigt bort og ud i havnen netop ved Amaliehaven.

HOFOR beklager eventuelle gener i forbindelse med gravearbejdet.

KONTAKTINFORMATION
Helle Kay, Projektleder HOFOR:
  3395 3395
  helk@hofor.dkPrint denne side