Nye regnvandsbede beskytter mod oversvømmelse

Næste gang regnen falder tungt over Valby, er beboerne på Erik Ballings Vej 4 bedre beskyttet mod oversvømmelser takket været tre nye regnvandsbede foran ejendommen.
Samtidig har beboerne og deres naboer fået udskiftet et stykke grå asfalt med en lille grøn oase.


Så smuk er Erik Ballings Vej blevet med de nye regnvandsbede.

Der lød høje hurraråb fra de glade beboere på Erik Ballings Vej, da de nye bede blev indviet i torsdags af Københavns borgmester for miljø og teknik, Ninna Hedeager Olsen (E). Siden det store skybrud i 2011, hvor vandet fossede ind i ejendommens kælder, har regnvandsbedene stået højt på beboernes ønskeseddel. Men de er dyre at anlægge, og først med HOFORs og Københavns Kommunes nye tilbud til grundejere om at finansiere dem, er drømmen nu endelig blevet til virkelighed i form af tre bede langs rendestenen med grønne græsser og stauder.

Gør storbyhaven smukkere
”Regnvandsbedene er guld værd for os”, siger Bent Frisk, formand for grundejerforeningen.
”Til hverdag kan vi glæde os over, at vi har fået en skøn, grøn oase med fugle og bier, der går fint i ét med storbyhaven overfor. Og næste gang vi får skybrud, kan vi sænke skuldrene, fordi der nu er mere plads i vores kloakker.”
Regnvandsbedene på Erik Ballings Vej fungerer på den måde, at alt det regnvand, der falder på taget, ledes direkte ud i regnvandsbedene via nedløbsrørene. Det svarer til 1/3 af alt den regn, som falder rundt om ejendommen, så der bliver meget bedre plads i kloaksystemet til at sluge de store vandmasser, der falder direkte på vejen. I bedet renser filtermulden desuden vandet for forurenede stoffer, før det siver ned til grundvandet.
”Det er galimatias og spild af energi at sende god regn ned i kloakken og pumpe det videre til rensningsanlægget. Med regnvandsbedene sparer vi CO2 og bruger regnen til noget smukt og nyttigt,” sagde Frank Brodersen, direktør for Miljø&Samarbejder i HOFOR.


Frank Brodersen, direktør i HOFOR, overrækker indflytningsgaven fra HOFOR: Spade, luge og hakkejern.

Stor ros fra borgmesteren
”Jeg håber, at vi fremover får mange flere regnvejrsbede som jeres,” understregede borgmester Ninna Hedeager Olsen i sin indvielsestale:
– Det er værdifuldt for hele byen, når lokale ildsjæle som jer tager initiativ til at lave grønne oaser i byen, der samtidig beskytter mod oversvømmelser. Det er sådan, vi får en by, som er meget bedre at bo I for os alle sammen. Derfor vil jeg gerne takke jer, fordi I tager ansvar og passer på vores by, så den bliver et grønt og rart sted at være. I har været med til at bane vejen for en ny måde at håndtere jeres regnvand på, og jeg håber, at mange flere over hele byen vil lade sig inspirere af jer og gøre det samme,” sluttede hun.
Efter sommerferien går HOFOR i gang med at lave flere regnvandsbede sammen med grundejerforeninger rundt omkring i København. I alt 25 grundejerforeninger har i første omgang sagt ja tak til tilbuddet, og når de mange nye beder er på plads i løbet af et par år, regner HOFOR og Københavns Kommune med igen at tilbyde alle grundejerforeninger muligheden.


Der var fest på Erik Ballings Vej, da de nye miljøvenlige regnvandsbede blev indviet.

FAKTA
Regnvandsbede er en effektiv metode til at mindske risikoen for oversvømmelse, fordi store mængder regnvand kan ledes direkte ned i bedene, så presset på kloaksystemet bliver mindre.Print denne side