Ny regnvandsledning ved Højstrupparken i Vallensbæk

Store dele af Vallensbæk har været ramt af oversvømmelser som følge af skybrud og kraftig regn i de senere år. For at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden, har HOFOR sammen med Vallensbæk Kommune lavet et forslag om et tillæg til Vallensbæks plan for spildevand i perioden 2014-22.

Forslaget indebærer etablering af en regnvandsledning under jorden langs Ringvejen på strækningen fra Højstrupparken til Vejleå ved Gammel Køge Landevej. Her skal den kommende letbane alligevel anlægges i årene, der kommer.

I dag opsamler et regnvandsbassin i Højstrupparken vand ved kraftig regn. Bassinet er meget krævende at vedligeholde og har været udskældt for at være grimt. En ny regnvandsledning består af rør med en diameter på 1,40 meter, der kan transportere regnvand væk fra området og ud i det eksisterende regnvandssystem ved St. Vejleå. Det nuværende regnvandsbassin vil derfor kunne nedlægges.

Et gammelt udløb ved Tueholmsøen nedlægges, mens et nyt udløb med olieudskiller placeres i den sydlige del af søen. Projektet vil ikke få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke gennemføres en såkaldt VVM (vurdering af anlæggets virkning på miljøet).

Forslaget kommer i høring i perioden 26. juni – 21. august 2015. Hvis forslaget godkendes, forventes regnvandsledningen etableret i 2016-17 i tæt koordinering med den kommende letbane.

Kort over placering af ny regnvandsledning
Kort over placering af den nye regnvandsledning. Klik for at se stor udgave.Print denne side