Lokalt skybrud over København gav overløb ved Frederiks Brygge

Tidligt onsdag aften den 15. juli opstod et uvarslet, lokalt skybrud på grænsen mellem Frederiksberg og København. Vandmængderne var i en periode så store, at kloaksystemet i området ikke kunne rumme dem. For at undgå, at en blanding af regn- og kloakvand blev presset op i gaderne og borgernes kældre åbnedes derfor nødventilen i en stor kloakledning i Sydhavnen. Det gav overløb med en blanding af regn- og kloakvand i havneområdet omkring Frederiks Brygge.

HOFOR arbejder i disse år på at tilpasse byen til klimaforandringerne med de voldsomme sommerskybrud. Vi har gang i 350 projekter og bruger 20 milliarder kroner på en helt ny infrastruktur med opsamlingsbassiner og tunneler til regnvand, der skal sikre byen mod oversvømmelser og overløb til havnen ved skybrud. På Vesterbro/København SV bygger vi en underjordisk tunnel (Kalvebodtunnelen) samt et stort underjordisk opsamlingsbassin til regnvandet. Disse store anlægsprojekter vil reducere behovet for at lukke skybrudsvand ud i havnen, når det er nødvendigt at beskytte byen mod oversvømmelser.

Vi arbejder også på at få startet en åben konstruktiv dialog med borgere og politikere. Det har udmundet i en høring, hvor alle interesserede kan deltage. Klik her for at læse mere om høringen og tilmelde dig.

Vi beklager de gener, som overløbene giver for borgerne ved havnen, men håber at der i løbet af nogle dage igen vil være badevandskvalitet i området.Print denne side