Ingen fund af ukrudtsmidlerne Chloridazon og Triazol på HOFORs vandværker

Nye målinger foretaget af GEUS viser fund af ukrudtsmidlet Desphenyl-Chloridazon i mange danske vandboringer – nogle steder over de fastsatte grænseværdier.

I HOFOR har vi tjekket alle vores vandværker samt flere kildepladser og enkeltboringer for stoffet. Vi kan på den baggrund meddele, at vi IKKE har fundet det på nogle af vores vandværker. Der er derfor ingen grund til bekymring for vandkvaliteten i vores forsyningsområde, som dækker København samt mange kommuner i hovedstadsområdet.

På nuværende tidspunkt er godt 100 enkeltboringer undersøgt. Her har hovedparten været uden fund. Der er påvist lave indhold af Desphenyl-chloridazon i 14 af enkeltboringerne, mens der i tre enkeltboringer er fundet indhold over grænseværdien (i niveauer på 1-2 gange grænseværdien).
Vi har naturligvis fokus på stoffet og fortsætter med systematisk at tjekke vandværker og kildepladser for forekomster.

Vi har også undersøgt for stoffet Methyl-Desphenyl-Chloridazon samt stoffet 1,2,4 Triazol. Her har vi heller ingen fund på vandværkerne, men i enkelte boringer under grænseværdien. Vi fortsætter med at undersøge vores vand for også disse stoffer.

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, der er blevet anvendt til roer, løg og rødbeder. Det blev forbudt i Danmark i 1996. Stoffet Chloridazon har to nedbrydningsprodukter hhv. Desphenyl-chloridazon og Methyl-desphenyl-chloridazon.

1,2,4 Triazol er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra fire forskellige sprøjtemidler, som landbruget benytter til at bekæmpe svampeangreb i korn.Print denne side