HOFOR undersøger for chlorothalonil-amidsulfonsyre på vores vandværker

De første prøver viser ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre.
I HOFOR har vi taget de første prøver på vores vandværker og sendt til test på laboratorier. Prøverne er taget løbende, og resultater kommer derfor også ind løbende. I de første resultater er der ikke påvist indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet.

Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 fremsendt brev om, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal indgå på den obligatoriske liste over pesticider, som vandforsyninger skal undersøge for. Det nye stof har fået et særligt lavt kvalitetskrav på 0,01 µg/l, og Miljøstyrelsen henstiller i brevet til, at man fra vandforsyningernes og kommunernes side sikrer, at drikkevandet hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det skyldes, at Danske Regioner har fundet 75 nye giftstoffer i det danske grundvand ved deres punktkildeforureninger ved blandt andet gartnerier og maskinstationer. Og her vækker særligt stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre bekymring, da det blev fundet ved to drikkevandsboringer.

Hvad gør vi i HOFOR?

HOFOR har taget prøver til analyse for chlorothalonil-amidsulfonsyre samt 232 andre stoffer i begyndelsen af april. Prøverne sendes til to laboratorier for at sikre validiteten og resultaterne af prøverne.
Resultatet af disse prøver er nu ved at komme i hus. De kommer løbende, da prøverne er taget løbende.

De første prøver fra HOFORs vandværker viser ikke tegn på chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Vi forholder os løbende til nye resultater, og vurderer hvilke aktioner vi skal tage, så den gode drikkevandskvalitet kan sikres.

Læs mere om stoffet og sundhedsrisici på Styrelsen for Patientsikkerhed her

Hvad er chlorothalonil-amidsulfonsyre?
Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark 1982-2000 til brug ved dyrkning af hvede, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre har ikke hidtil været på listen over stoffer, som vi kontrollerer for på vandværkerne. Man har en bekymring om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og skadeligt for vores arveanlæg. Derfor har Miljøministeriet nu bedt alle landets kommuner om at tjekke vores drikkevand for stoffet.Print denne side