Giver blødere vand flere huller i tænderne?

Svaret er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at god tandhygiejne, brug af fluortandpasta og regelmæssige tandlægebesøg er den vigtigste indsats mod huller i tænderne. Hvor hårdt eller blødt, vandet er, har mindre betydning.

Blødere vand, dvs. vand med mindre kalk, kan godt indeholde lidt mindre fluor. Tandlægeforeningen har derfor aktuelt advaret om, at det er ekstra vigtigt at holde god tandhygiejne i områder med blødere vand. Her i hovedstadsområdet har vi imidlertid hårdt vand. Der er derfor ikke, selvom Tandlægeforeningen advarer herom, generelt øget risiko for huller i tænderne i hovedstadsområdet på grund af central blødgøring af drikkevandet til middelhårdt vand. Men det er naturligvis, som vores centrale sundhedsmyndighed, Styrelsen for Patientsikkerhed, understreger, vigtigt for alle med god tandhygiejne – uanset om man bor et sted, hvor vandet er blødt, middelhårdt eller hårdt.

I store dele af Jylland indeholder vandet fra naturens side kun lidt kalk. På Sjælland og især i Storkøbenhavn er vandet meget hårdt. Så hårdt, at det giver problemer med kalkaflejringer i varmesystemer, husholdningsmaskiner m.m. Udover besværet med at fjerne kalken, bliver vores miljø belastet. Både af vaskemidler, de kemikalier, vi bruger til at fjerne kalken, og af et øget energiforbrug. Det er alvorlige ulemper, som vi i HOFOR søger at nedbringe ved at blødgøre vandet til ”middelhårdt vand”, som man også har mange andre steder i Danmark.

I september 2017 begyndte vi at levere blødere vand til Brøndby Kommune. Erfaringerne har været gode. Udover at driften kører, som den skal, kan vi nu dokumentere, at blødere vand også er til gavn for borgerne. I samarbejde med DTU har vi før og efter blødgøringen af vandet målt på, om det faktisk giver den effekt, der var lovet. Målingerne bekræfter, at kalkproblemerne bliver mærkbart reduceret, og at der bliver brugt færre ressourcer på at fjerne kalk.

Vi har planer om at indføre blødere vand i hele vores forsyningsområde. Da blødgøring kræver ombygning af vandværkerne, er det ikke noget vi kan indføre fra den ene dag til den anden. Via dette interaktive kort på hjemmesiden, kan borgerne se, hvordan vandet gradvist bliver blødere i de forskellige områder. I 2025 vil 75 procent af vores vand være blødgjort til ”middelhårdt” niveau.

Der er således ikke aktuelt risiko for flere huller i tænderne pga. blødere vand i hovedstadsområdet, hvor vandet aktuelt tilhører det hårdeste og mest kalkholdige.

Fakta:

1. GEUS’ kort over vandets hårdhed: Kort over vandets hårdhed
2. Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, givet til HOFOR den 13.9.2018:

”Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at forskelle i calcium- og fluorid- indholdet i drikkevand bidrager til cariesforekomsten i lighed med andre risikofaktorer som socio-økonomisk status, uddannelsesniveau, kost, tandhygiejne, tandpleje osv.

Et estimat af effekten på cariesforekomsten ved en blødgøring på et niveau, der ligger indenfor intervallet “middelhårdt vand” og en samtidig 7 % reduktion i fluoridindholdet vanskeliggøres af, at der mangler præcis viden om de enkelte risikofaktorers relative betydning for caries.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at alle borgere i Danmark opretholder en høj tandhygiejne, bruger fluortandpasta efter tandlægens anbefaling og går til regelmæssige tandlægekontroller. Disse anbefalinger gælder uanset det lokale drikkevands indhold af fluorid og calcium. ”Print denne side