FINGERPLAN: Samarbejde om klimasikring mod oversvømmelser er helt nødvendigt – og allerede i gang

Kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er allerede langt med et tværgående samarbejde om skybrudssikring. Der er derfor gode, konkrete erfaringer at bygge videre på i den arbejdsgruppe, regeringen vil nedsætte om tværkommunal klimasikring.

Regeringens forslag om at bruge Fingerplanen aktivt i klimasikring mod oversvømmelser er en rigtig god idé. Vand respekterer ikke kommunegrænser, og det kræver tæt koordinering mellem kommuner og forsyningsselskaber at få styr på vandet, så det ikke oversvømmer boliger, veje og erhvervsområder.

Uden samlede planer risikerer vi bare at flytte oversvømmelserne fra den ene til den anden kommune. Det var i den erkendelse, at otte kommuner i 2012 dannede HOFOR, som netop skal sikre samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommuner. Vi har derfor i flere år ”øvet” os på at samarbejde. Og der er allerede skabt flere vigtige resultater, der giver langt bedre beskyttelse mod bl.a. skybrud, ” siger direktør for Samarbejder og Grøn Vækst, Frank Brodersen, HOFOR.

Blandt de opnåede erfaringer, som kunne inspirere i et fremtidigt Fingerplan-arbejde er fx:

Seks kommuner på Københavns vestegn – Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – og deres forsyningsselskaber – gik i 2014 sammen om at beskytte boliger, virksomheder og veje langs Store Vejle Å mod oversvømmelser. På kun tre år blev en buket af projekter etableret. Eksempelvis regnvandsbassiner i Høje-Taastrup, diger om Vallensbæk Mose samt en nødpumpe i Ishøj Havn.

Ti kommuner i hovedstadsområdet – Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre – og deres forsyningsselskaber – færdiggjorde i 2018 en fælles plan, der går ud på at udvide å-systemet for at undgå oversvømmelser efter voldsom regn. Efter planen skal der investeres 1,1 milliarder kroner over de kommende 20 år i at udvide kapaciteten i Harrestrup Å, så den ikke skaber oversvømmelser. Der er blandt andet lagt op til, at man opretter 20 grønne arealer og syv bassiner langs åen, hvor vandet kan ledes hen, så man undgår, at det havner i boligområder.

I begge tilfælde er det altså lykkedes kommuner og forsyningsselskaber at tage et fælles ansvar – herunder finde en fælles finansiering – for at undgå oversvømmelser.

Der er derfor gode erfaringer at trække på i den arbejdsgruppe, regeringen vil nedsætte for at analysere, hvordan de grønne områder i omegnskommunerne kan bruges endnu bedre som klimabeskyttelse,” siger Frank Brodersen.Print denne side