Debat om klimasikring i fredet park

HOFOR deltager onsdag den 25. februar i en gåtur med debat om klimasikring af Enghaveparken. Arrangementet er åbent for alle.

Indvielse af klimasikret Tåsinge Plads
Tåsinge Plads er et af de steder i København, hvor klimasikringen allerede er gennemført. Den 25. februar bliver der afholdt debat om, hvordan arbejdet med Enghaveparken skal udføres.

De kommende år skal HOFOR og Hovedstadsområdets kommuner til at klimasikre for milliarder af kroner. Det kommer til at ændre byerne, når pladser og veje skal bruges til opsamling og transport af regnvand i fremtiden. Et af de steder i København, hvor HOFOR er ved at finde løsninger, er i Enghaveparken. Københavns Kommune er i gang med at forny parken, og i samme greb ønskes det at opsamle og omdirigere regnvand. Hvordan løser man det i en park, der rummer en landskabsarkitektonisk fredning?

Svaret på det spørgsmål forsøger Dansk Arkitektur Center (DAC) og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro at komme nærmere, når de onsdag den 25. februar arrangerer en gåtur med debat i området.

Deltagere på gåturen er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell, arkitekt Flemming Rafn Thomsen fra arkitektvirksomheden Tredje Natur, arkitekt Mette W. Zeuthen fra Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, og repræsentanter fra COWI og Kulturstyrelsen. Fra HOFOR er Jes Clauson-Kaas og Nis Fink inviteret for at sætte fokus på, hvordan byen ændrer karakter i de kommende år for at kunne håndtere større mængder regnvand. Hvad tænker arkitekterne om de udfordringer, og kan man gradbøje fredning, så fredede parker bliver omdannet for at sikre fredede bygninger?

Arrangementet starter klokken 17.30 onsdag den 25. februar foran tribunen i Enghaveparken. Efter en gåtur i parken fortsætter debatten på Vesterbro Ny Skole, hvor deltagerne også bliver budt på suppe. Arrangementet er en del af en serie gåture, som DAC står for. Det er således tiltænkt arkitekter, men er åbent for alle.

Pris: 50 kr.
Tilmelding: Arrangementet er afholdt.Print denne side