Brunt vand kan forekomme i Herlev

Brandhaneeftersyn

Beredskab Øst efterser i øjeblikket Herlev kommunes brandhaner.

Brandhaneeftersynene foretages på hverdage mellem 09:00 og 15:30 samt lørdage mellem 9:00 og 12:00. Arbejdet forventes afsluttet henover sommeren.

Eftersynet af brandhanerne kan medføre, at vandet farves rødbrunt, og at smagen ændres. Dette er helt uskadeligt for dig. Rødbrunt vand skylles ud af rørene ved, at du lader vandhanen løbe, til vandet er klart igen.

Beredskab Øst beklager de gener, som eftersynene af brandhanerne kan medføre – eftersynene er en nødvendighed for, at brandhanerne er funktionsdygtige og virker, når der er behov for det.

Hvad gør jeg, hvis vandhanen tilstoppes efterfølgende?

Det kan ske, at løsrevne partikler fra vandinstallationen, fx kalk og rustskaller, tilstopper vandinstallationerne. Partiklerne samler sig tit i vandhanens perlator (luftblander), som kan skrues af og renses. Inden perlatoren skrues på igen, skylles vandinstallationen igennem ved at åbne helt for vandhanen i nogle minutter. Partiklerne kan også samle sig i filtrene i et badearmatur – eller blandingsbatteri. Der skal lukkes for vandet til armaturet, inden det skrues af og filtrene renses.

Hvis toilettet løber, efter vandet har været brunt, kan det være fordi, der sidder partikler i klemme i svømmerventilen, som forhindrer den i at lukke tæt. Der skal lukkes for vandet til toilettet, før svømmerventilen renses.Print denne side