Borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Tirsdag aften holdt HOFOR og Frederiksberg Forsyning et borgermøde i Kødbyen om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, især om de miljømæssige konsekvenser.

HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal anlægge en 1,3 km lang tunnel, som skal lede skybrudsvand væk fra Frederiksberg og Vesterbro – og ud i havnen. Tunnelen er kendt som Vesterbrotunnelen, men hedder nu officielt hedder ”Kalvebod Brygge Skybrudstunnel”. Den skal løbe 12 til 18 meter under jorden på strækningen fra Gl. Kongevej/Vodroffsvej, Det ny Teater, Gasværksvej og Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge, hvor skybrudsvandet skal pumpes ud i havnen ved hjælp af en stor pumpestation.

Livlig debat

For at samle kommentarer og input til den kommende miljøkonsekvensvurdering inviterede HOFOR og Frederiksberg Forsyning samt kommunerne til et borgermøde på Rysensteen Gymnasium i Kødbyen. Her kunne alle møde op og få information om projektet og komme med forslag, spørgsmål og kommentarer til afgræsningen i miljøkonsekvensrapporten

Der kom ca. 20 borgere , herunder repræsentanter for lokaludvalg og diverse bolig- og handelsforeninger. Debatten var livlig og spørgelysten stor.

Projektet blev præsenteret grundigt af bl.a. projekt- og miljøfolk fra HOFOR, og der blev redegjort for, hvilke påvirkninger af omgivelserne og miljøet (herunder trafik og dagligliv), man forventer og påtænker at kortlægge nærmere.

Borgerne kom bl.a. med opfordringer til, at man så vidt muligt bør søge at reducere støj og vibrationer fra spunsning i forbindelse med de tre arbejdsskakte, og helst lave det støjende arbejde om vinteren, hvor det generelt generer mindre.

Projektet viste lydhørhed over for kommentarer og spørgsmål, og alle borgere blev desuden opfordret til at indlevere deres kommentarer og ideer via www. blivhoert.kk.dk., så det kommer med i kommunernes officielle sagsbehandling.

Når politikerne har taget stilling til den færdige miljøkonsekvensrapport, kommer denne atter i høring, og der vil blive holdt flere borgermøder om projektet. Det bliver i efteråret 2019.

Anlæg af tunnelen forventes at gå i gang i 2021 og være helt afsluttet i 2025.

Læs mere om projektet og miljøvurderingsprocessen på: www.blivhoert.kk.dk

Læs mere om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel her

  Se projektet forklaret på et postkort

  Se præsentationen af projektet fra borgermødet 2018Print denne side